EFT i frontlinjen

Vad har israeler, amerikanska krigsveteraner, svenska sjuksköterskor, poliser och flyktingar gemensamt? Lyssna på denna intressanta video