Debriefing till nytta för vem?

Är det inte dags att ändra det sätt som vi försöker hjälpa människor på vid kriser. Katastrofer som varierande typer av olyckor, buss – och tågolyckor, bilolyckor med många fordon inblandade. Naturkatastrofer, tsunami, bränder, krig och för människor på flykt.

Lyssna på Kjell när han berättar om vådan av att använda debriefing