Komplex bakgrund men Mindful Tapping är enkel att använda

Det känns fantastiskt roligt att fullt ut lansera resultatet av flera års utvecklingsarbete. Mindful Tapping är en kraftfull kombination av beprövad erfarenhet från somatiska terapiformer med nya kunskaper från modern neurovetenskap och traumaforskning som gör förändringsarbete enkelt och effektivt.

I Mindful Tapping samlar vi vår passion och erfarenhet av att hjälpa människor att må bättre. Det är frukten av 15 års arbete med utgångspunkt från klassisk EFT, som under vägen bytts ut mot enbart tapping, den essentiella ingrediensen i EFT. Medresenärer på vägen är TAT, EmoTrance, BSFF – Be Set Free Fast, Seemorg Matrix Work, Matrix ReImprinting, Holographic Memory Resolution, Integrative States Therapy 9*9, Emotion Code med flera energipsykologiska metoder och en del NLP i kombination med ett stort intresse och kunskaper i biologi. Vi har följt den parallella utvecklingen inom mindfulness området samt kliniskt använda somatiska terapiformer som exempelvis Somatic Experiencing och EMDR.

Mindful Tapping består därför av ett flertal samverkande tekniker med potential att integrera minnen på ett rekonsoliderande sätt dvs transformera dem så att inga reaktioner längre väcks av dem. Traumaforskningen etablerar en neurofysiologisk kunskap som vi väver in i Mindful Tapping. Komplex kunskap som gör det enklare att förstå hur kropp och hjärna samverkar och att arbeta effektivt.

Trots denna komplexa bakgrund, eller snarare på grund av den, är Mindful Tapping lätt att lära och enkelt att använda. Så att fysisk och psykisk hälsa, relationer och prestationer kan utvecklas.

Kunskap och metoder som ger empowerment

Vilar på medicinsk, neurofysiologisk grund
Ju mer vi vet hur kropp, hjärna och nervsystem fungerar ju mer förstår vi vad många av de problem vi har kan leda till, hur de uppstår och hur vi kan läka dem.

Kroppsorienterat
Ny kunskap visar att minnen lagras på många olika sätt, varav de som är tillgängligt via samtal endast är en del. Därför arbetar vi kroppsorienterat, bottom-up. Liksom man gör i Somatic Experiencing och Sensorimotor Psychotherapy. Förespråkas av ledande traumaterapeuter och forskare.

Mindful
Enkelt uttryckt håller vi i Mindful Tapping en medveten uppmärksamhet (fokuserad mindfulness) på medvetna minnen men också på icke medvetna (omedvetna) minnen i form av det man upplever i kroppen, känslor och inre bilder, somatic experiences.

Tapping
Grunden i arbetet är kontinuerlig tapping. Tapping av akupunkturpunkter men även bilateral stimulering, som inom AF-EMDR. För att kunna bibehålla en fokuserad kontakt med det vi upplever utesluter vi set-ups och affirmationer som är kännetecknande för klassisk EFT. När vi noterar eller upplever problemet i dess olika yttringar är vi inzoomade och tappingen ger effekt.

Verktygslåda
Vi har integrerat essenserna av ett flertal energipsykologiska och somatiska terapier. Alla metoder kan användas var för sig men också kombineras sömlöst vid enskilda sessioner, gruppsessioner och i enskilt arbete.

Passar alla
Med ett koncept som ger medicinskt-fysiologiska förklaringar passar Mindful Tapping inom många olika verksamheter i samhället. Passar kroppsterapeuter och yogainstruktörer lika väl som samtalsterapeuter, EFT terapeuter, coacher och idrottsledare.

Ann-Sofi Forsberg och Kjell Forsberg

Kurser i Mindful Tapping

E-kurser i Mindful Tapping