20 min tapping förbättrar sportsprestation

Sportsprestationer, liksom exempelvis skolprestationer, påverkas av belastningar av negativt laddade minnen. Det kan vara tillfällen då laget eller individen förlorade eller då coachen blev arg på spelaren eller på något annat sätt ventilerade sitt missnöje med spelarens prestationer.

Kvinnliga volleybollspelare på ett amerikanskt college fick under en 20 minuters tapping session tänka på ett sådant negativt laddat minne.  Detta minne minskade då i emotionell intensitet. Direkt efteråt ökade spelarnas självförtroende och stressen minskade. Denna effekt kvarstod vid mätning 60 dagar senare. Slutsats: Prestationer inom sport ökar efter användning av tapping. Även en kort stunds tapping kan ha genomgripande effekter. Vilka andra insatser inom sport har mätbara effekter efter en kvart?

Sports Confidence and Critical Incident Intensity After a Brief Application of Emotional Freedom Techniques: A Pilot Study ISSN: 1543-9518 Dawson Church, PhD and Darlene Downs, DD