Ursprungligen fanns här aktuella forskningsartiklar. Stort antal inom området energipsykologi, framförallt med EFT som metod. Mycket av detta material är nu överspelat då ny neuroforskning ger relevantare inblick i hur hjärnan fungerar. Forskare som Lisa Feldman Barett med flera är nu tongivande inom ämnesområdet och vi låter detta avspeglas i Mindful Tapping arbetssätt.

Tidigare informerade vi även allt inom området Emotional Freedom Techniques. Relevanta studier finner du nu i vårt samlade material kring Evidens för MT.

Evidens för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions

Inom konceptet Mindful Tapping® kombinerar vi ett flertal metoder för att effektivt ta hand om stress- och trauma-baserade problem. Vi undervisar i hur man fokuserar, zoomar in, och aktiverar sina problem. Så att man kan transformera dem i ett tillstånd av Problemaktiverad Somatisk Mindfulness. I kombination med metoder som reglerar nervsystemet såsom; tapping, Mindful Eye Positions™, Mindful Movements™, PapegojTekniken™, Be Set Free Fast, Tapas Acupressure Technique, plus ytterligare metoder för integrering av tankar, bilder, ljud, lukt, smak, känselminnen, rörelseminnen, kropps- och huvud-positionsminnen med mera.

Var och en av dessa metoder har ett gediget vetenskapligt stöd. Detta vetenskapliga stöd har lett fram till att man inom svensk vård idag använder mindfulness och EMDR samt att amerikanska psykologförbundet (APA) har godkänt tapping som evidensbaserad metod.

En kort sammanfattning av forskningsläget utifrån metod och problemområde samt en lista över de forskare inom neurobiologi, stress och trauma som starkt har influerat utvecklingen av Mindful Tapping, såväl metoder och arbetssätt som det teoretiska underlaget.

Evidens-för-Mindful-Tapping-och-Mindful-Eye-Positions-Hanna-Noorberg

Videos och audios med Dr. Scaer

Robert Scaer, MD Video
Video där Robert Scaer berättar om hur sjukdomar hänger ihop med trauma och traumatiserande händelser: Dr. Robert Scaer on trauma and Brain State Technologies

Robert Scaer, MD Podcast
1. Dr Robert Scaer, ledande inom traumaforskningen, berättar om hur trauma uppstår, vad som räknas till trauma, vad trauma leder till hälsomässigt, relations- och yrkesmässigt och hur man läker dem. Dr. Robert Scaer intervjuas av Rich Wilkes och Cathy Vartuli

2. Robert Scaer intervjuas (maj 2012) av Jondi Whitis, EFT Trainer från New York, om den senaste utvecklingen inom traumaforskning och behandling.

3. Robert Scaer intervjuas av Craig Weiner om boken 8 Keys to Brain and Body Balance 

Robert Scaer, M.D. received his B.A. in Psychology, and his M.D. degree at the University of Rochester. He is Board Certified in Neurology, and has been in practice for 33 years, twenty of those as Medical Director of Rehabilitation Services at the Mapleton Center in Boulder, CO. His primary areas of interest and expertise have been in the fields of brain injury and chronic pain, and more recently in the study of traumatic stress and its role in physical symptoms and diseases. He is the author of the books The Body Bears the Burden: Trauma, Dissociation and Disease, presenting a new theory of dissociation and its role in many diseases, and The Trauma Spectrum: Hidden Wounds and Human Resiliency, which explores the insidious spectrum of culturally-based trauma that shapes our lives, and how transformation and healing may still take place.

Några böcker inom området

The Body Bears the Burden av Robert Scaer, MD
Robert Scaer presenterar genom sin model för trauma en öppning för ett nytt sätt att behandla fibromyalgi, kronisk trötthet, smärta och huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt IBS och magsår.

Boken ger en bra förklaring för hur sjukdomar av okänt ursprung är länkade till traumatisk stress. Det viktiga budskap som Rober Scaer lyfter fram är att barndomsupplevelser kan vara drivkraften för och ligga bakom utvecklingen av såväl fysiska sjukdomar som addiktion. Se även ACE studien under länkar. Andra trauma han nämner är krig, kirurgiska ingrepp med nedsövning och omskärelse. Läs mer 

The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication and Self-Regulation av Stephen Porges, MD
En klargörande bok som detaljerat förklarar hur vårt nervsystem påverkar och påverkas av våra interaktioner med andra människor. Boken får dig att förstå hur ett ansiktsuttryck, en gest, ett röstläge, kan leda till engagemang, mental reorganisering av vårt nervsystem och skifta våra sinnestillstånd. De insikter boken ger påverkar hur vi ser på och behandlar anknytning, trauma, barns och ungdomars uppväxtvillkor och utveckling, autism, ADD och fysisk och psykisk hälsa.

Molecules of Emotion av Candace Pert
Candace Pert tar oss med på sin egen resa mot en personlig utveckling. Hon kunde ha fått nobelpris i medicin men så blev det nu inte. Hur det är att vara kvinnlig forskare i ett mansdominerat yrke i USA som dessutom styrs av läkemedelsindustrins intressen är bara det spännande nog att läsa om. Författaren lyckas dessutom med konststycket att förmedla högklassig information om känslornas molekyler som hon menar framförallt är neuropeptider.

Läs ett referat av boken Hanna Noorberg, tidigare Susann Forsberg, EmoTrance Trainer och Healingsmassör
Molecules of Emotion av Candace Pert

The Promise of Energy Psychology
Med underrubriken: Revolutionary Tools for Dramatic Change är skriven av David Feinstein, Donna Eden och Gary Craig. Boken är en utmärkt introduktion till energipsykologin. Den ger inblickar både i vetenskaplig bakgrund och forskning och i hur man använder EFT. Med kapitel som riktar uppmärksamheten både mot befrielse från problem och att utveckla sin potential ger den inblickar i utvecklingen av EFT under de senare åren.

Bot på naturlig väg av David Servan-Schreiber
En fransk psykiater och neurolog skriver där om de nya metoderna som kan användas på stress, ångest och depression. Den franska undertiteln är “Att bota stress, ångest och depression utan droger och utan samtalsterapi”. Samtliga metoder han beskriver bygger på kroppens egna självläkande system.

 

Böcker av historiskt intresse

The Genie in Your Genes av Dawson Church
Forskning som visade att hundratals gener aktiveras direkt av de tankar vi har. Det betyder att dina föreställningar, känslor och åsikter påverkar din kropps fysiologi inom allt från sekunder till flera timmar. Så varje tanke du har kommunicerar genom din kropps immunsystem, hormonsystem och ditt nervsystem.

The Biology of Belief av Bruce Lipton
Om kopplingen mellan cellens yttre miljö och cellkärnan med sitt DNA. Denna samverkan, där DNA inte spelar en överordnad roll, bildar underlag för cellernas aktivitet och därmed vår biologi i hälsa och vid ohälsa. Doktor Lipton skriver om epigenetik, ger oss en ny syn på hur även våra tankar och föreställningar styr vår hälsa, vår framgång och vårt välbefinnande. 

På spaning efter Spinoza av Antonio Damasio
Neurobiologen Antonio Damasio ger oss via sin egen forskning och via studium av 1600-talsfilosofen Spinoza en intressant inblick i känslornas biologi.

Energy Medicine – The Scientific Basis av James Oschman
Boken ger på ett lättillgängligt sätt en biologisk och biofysisk förklaring till energimedicinens verkningssätt. Intressant ur vetenskapshistorisk synvinkel. Den amerikanske cellbiologen och forskaren James Oschman tror på en större intregration mellan västerländsk medicin och komplementära metoder.

Under videos hittar du intressanta och relevanta presentationer av framstående forskare.