Mindful Tapping® arbetar med hjärnans informationssystem

Mindful Tapping® – ett koncept med kunskaper och metoder kraftfulla nog att förändra hälsa och välmående, förbättra relationer och studier. För att uppnå läkning på djupet. Delvis, en vidareutveckling av EFT, där tapping kombineras med somatisk mindfulness. Men dessutom en utvidgning och förstärkning från förklaringssätt och metodik utanför energipsykologin. Arbetssätt och metoder som har likheter med somatiska terapiformer som bl.a. Somatic Experiencing och EMDR.
Mindful Tapping® bygger på erfarenheter och vetenskapliga kunskaper. Inom neurovetenskap, stress- och trauma, anknytning- och utvecklingspsykologisk forskning. Vi är inte bundna vid en metod utan vi har en hel ”verktygslåda” som alla fungerar efter principerna hur kropp och nervsystem interagerar.

Läs om Konceptet Mindful Tapping®

Arbetssättet, somatisk mindfulness, är plattformen som gör Mindful Tapping lätt att lära. Enkelt att använda för eget bruk. Användbart för terapeuter att infoga bland sina övriga metoder. Medför ökad trygghet och varaktig effekt på såväl svåra trauma som vardagsbekymmer, komplexa problem och PTSD.

Vi börjar där klienten är och frågar helt enkelt hur mår du, hur känns det och var i eller utanför kroppen upplever du det? . Vi ber inte om berättelsen, den behöver vi inte.

Mindful Tapping har växt fram i vårt arbete för att lättare kunna hjälpa klienter med komplex problematik. Det har på så vis blivit både tryggt och enkelt att hjälpa människor.

Problemfokuserad mindfulness

Med problemet i fokus parallellt med kroppsmedveten upplevelse, somatisk mindfulness, läggs grunden för att nå även omedvetna, ordlösa minnen i hjärnan. Tapping tillsammans med somatiska terapimetoder där rörelser och rörelseimpulser samt hållning och gester både uttrycker och förlöser problemet. När våra negativa reaktioner på minnen ändras till neutrala eller positiva upplevelser då har en rekonsolidering, transformering, av minnen skett. Då behövs ingen träning, ingen upprepning eller kontroll för att agera och handla i balans.

Med ett koncept som ger medicinskt-fysiologiska förklaringar passar Mindful Tapping inom många olika verksamheter i samhället. Passar kroppsterapeuter och yogainstruktörer lika väl som samtalsterapeuter, EFT terapeuter, coacher och idrottsledare.

Kroppen minns – rättare sagt hjärnan minns

I Mindful Tapping arbetar vi på ett självklart sätt med hjärnans och kroppens naturliga förmåga att frigöra sig från besvärande, begränsande, obehagliga minnen. Vi kombinerar fokus på det som händer i kroppen med tapping, somatiska metoder och BSFF.

Tänk på något som gör dig nervös, orolig, arg eller ledsen. Visst känns det i kroppen.
Tänk då att du har ett verktyg, en metod att ta till, som gör att du just i stunden kan förändra den där känslan.
Vilken lättnad och vilken frihet. Mindful Tappings metoder gör just detta.

Utbildning och kurser i Mindful Tapping

Utbildningspaket i flera steg.
Du väljer sedan själv hur långt du vill gå och även om du vill certifiera dig så arbeta professionellt med MT.

Genom att gå en grundkurs har du lagt en bra start för din egen utveckling och ditt välmående. Flertalet kan även efter en sådan dag hjälpa sina barn, kompisar och vänner.

Går du sedan vidare till Steg 2 så kan du komma väldigt långt. I din egen utveckling men även för att arbeta med och hjälpa medmänniskor till ett bättre liv.
Steg 2 med Mindful Movements

Vidareutbildar du dig på Steg 3 lär du dig även den fantastiska metoden Mindful Eye Positions som är väl lämpad för såväl performance som komplexa trauma.

För alla våra certifierade Mindful Tappers erbjuds också möjligheten att bli auktoriserad lärare. Därigenom kan de erbjuda grundkurser, vidareutbildning, workshops och gruppträffar.
Du hittar våra certifierade Mindful Tappers med auktoriserade lärare på Mindful Tappers.se

Lär dig via vår E-kurser

Du finner bra startmoduler där du steg för steg kan ta dig in i ett nytt fält. Upptäcka nya möjligheter för din egen utveckling, för minskad stress och ett skönare liv.
Mindful Tapping.online studera i din egen takt

Låt inget hindrar dig från att lära dig Mindful Tapping. Även på de mest avlägsna, isolerade ställen kan enkelt lära sig genom kurser på nätet.
Mindful Tapping Steg 1/grundkurs

Våra kurser och workshops är öppna för alla.
När relationerna med hustrun känns körd i botten, barnen ständigt gnatar och bråkar, ekonomin kärvar och oron pinar dig, röker för mycket, orolig för att hålla tal på dotterns bröllop, golfswingen inte längre känns som förr, hittar på ursäkter för att slippa flyga, vågar inte stå på scenen, rädd för att inte klara uppkörningen, svårt med koncentrationen, arg på allt och alla andra, dålig självkänsla, ständigt ledsen och aldrig nöjd.
• För traumatiska minnen, PTSD, fobier, tvångstankar och tvångshandlingar, OCD
• För ångest, panikångest, GAD, depression, social fobi
• För sötsug, rökning, spelberoende, impulsköp, övervikt, ätstörningar, beroende, missbruk, addiction, allergier
• För smärtor, värk, huvudvärk, ryggont, PMS, fibromyalgi, migrän, karpaltunnelsyndrom
• För vrede, svartsjuka, avundsjuka, mobbning, relationsproblem
• För framgång i studier, sport och yrkesliv
• För grubblerier, obehagskänslor och stress
• För att minska ilska, rädsla, oro, nervositet,
• För att sluta prokrastinera
• För dåligt självförtroende, dålig självkänsla, dålig självbild
Trots sina olikheter vilar ovanstående problemområden på samma biologiska grunder.