Energipsykologi mer än tapping

Den metod inom energipsykologin som flest hört talas om är Emotional Freedom Techniques. Men energipsykologi är så mycket mer. TAT, EmoTrance, Logosyntes, TFT (Tankefältsterapi), Allergy Antidotes, BSFF, Seemorg Matrix Work och Energy Medicine tillhör också fältet energipsykologi.

Är det då en gren av psykologin? Nej, lika lite som NLP eller mental träning.
Varför det heter energipsykologi beror på Fred Gallo, amerikansk psykolog, som myntade detta begrepp som ett samlingsnamn. I England fick ämnesområde beteckningen Meridianenergiterapi – MET.

Psykologen David Feinstein, menar att energipsykologin har den pusselbit som psykologin saknar, med ett bredare användningsområde än psykologin. Det sträcker sig från krigstrauman, stressrelaterade sjukdomar och smärtor till golfswingen, personlighetsutveckling och arbetslivets karriär och beslutsprocesser. Och borde vara det självklara förstahandsalternativet.

Mindful Tapping® förenar energipsykologi med somatiska terapier

Mindful Tapping kan man säga är en syntes av erfarenheter och kunskaper i energipsykologi, neurovetenskap, stress- och trauma forskning, anknytning- och utvecklingspsykologi. Vi är inte låsta vid en metod utan vi har en hel ”verktygslåda” som alla fungerar efter principerna hur kropp och hjärna interagerar.

Mindful Tapping är ett koncept med ett flertal metoder för att uppnå läkning på ett djupare plan. Delvis är det en vidareutveckling av EFT, där tapping kombineras med somatisk mindfulness. Men det är också en utvidgning med terapimetoder och förklaringssätt utanför energipsykologin. Mindful Tapping har arbetssätt och metoder som har likheter med ett flertal somatiska terapiformer t.ex. Somatic Experiencing och EMDR.

Läs mer i bloggen
MT förenar energipsykologi med somatiska terapier

Här följer en lista på de energipsykologiska metoder vi använder nu och/eller tidigare använt med länkning till att läsa mer utförligt om respektive metod.

Läs mer om …

  1. BSFF – Be Set Free Fast
  2. TAT – Tapas Acupressure Technique
  3. EmoTrance
  4. Logosyntes
  5. Donna Edens Energy Medicine
  6. Allergy Antidotes
  7. Heart Math