Blogg

Debriefing till nytta för vem?

Är det inte dags att ändra det sätt som vi försöker hjälpa människor på vid kriser. Katastrofer som varierande typer av olyckor, buss – och tågolyckor, bilolyckor med många fordon …

20 min tapping förbättrar sportsprestation

Sportsprestationer, liksom exempelvis skolprestationer, påverkas av belastningar av negativt laddade minnen. Det kan vara tillfällen då laget eller individen förlorade eller då coachen blev arg på spelaren eller på något …