Neurovetenskap fördjupar och förenklar användningen av tapping

Vi har under flera års tid utvecklat ett naturligt sätt att använda EFT på. Den är baserad på etologi, NLP, psykologi, mindfulness, våra observationer av människor och den moderna fysiologiska kunskapen om trauma, den polyvagala teorin och vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med olika energipsykologiska metoder.

– Ett neurosomatiskt, sensoriskt-motoriskt  baserat system med en nyutveckling av ögonrörelse metodik, som vi kallar för Brain & Body Gamut (namnet taget av 9 Gamut från klassisk EFT, i övrigt inte jämförbart). I “naturlig” EFT arbetar vi direkt med implicit, procedural memories. Trots att detta låter för krångligt för flertalet så är det oerhört enkelt att lära sig. Utan neurovetenskaplig bakgrund men med kunskap om hur sensoriskt-motoriska minnen uttrycks och hur man kan förändra dem kan nästan alla använda detta. Precis som Gary Craig gjorde med ursprungsformen av EFT så gör vi “naturlig” EFT tillgänglig för alla. Vi öppnar upp för tillämpning av den neurobiologiska kunskapen. Applied Neuroscience. De som går våra nuvarande (från 2013) utbildningar får lära sig detta.

– Set-Ups, som används i Klassisk EFT har vi funnit vara överflödigt. Liksom Steve Wells har vi märkt att det är svårt för flertalet att formulera problemen (vad skall jag säga?). Dessutom märker vi i likhet med Steve Wells att Set-Ups ofta är en distraktion. Svårigheten med att  det känns som en lögn att upprepa affirmationen, ”så älskar jag mig själv” och de följdproblem detta orsakar har Steve Wells också förmedlat på ett insiktsfullt sätt.

– När vi behöver hjälpa någon att koppla av intellektet från processen använder vi medvetet språket för att förvirra intellektet. Då försiggår processen i det omedvetna (där problemet lagrats på olika platser i nervsystemet) utan störning av det rationella tänkandet, som ju ändå inte kunnat lösa problemen förut.

– Vi startade med att utbilda enligt detta koncept 2012. Successivt följer mer av dessa nya tekniker baserade på kunskapsutveckling inom bland annat neurovetenskapen. Rykande färsk kunskap omsatt i praktiken, Tillämpad Neurovetenskap.

– Kom med på våra kurser och lär dig att använda EFT på ett naturligt sätt.