Denna hemsida startades 2003 av Kjell Forsberg med syftet att sprida kunskap om Emotional Freedom Techniques – EFT och övriga energipsykologiska huvudmetoder.

Information om metoder som fungerar. Att hjälp finns även i Sverige.
Att man kan bli fri från besvärande problem. Att läkas även från de värsta komplexa trauman.

Metoder som EFT, EmoTrance och det som nu är Mindful Tapping plus några fler somatiska metoder.

Sidan genomgick förändringar men hela tiden har syftet varit att inspirera genom kunskap.

Aktuella inlägg

Debriefing till nytta för vem?

Är det inte dags att ändra det sätt som vi försöker hjälpa människor på vid kriser. Katastrofer som varierande typer av olyckor, buss – och tågolyckor, bilolyckor med många fordon …