Emotional Freedom Techniques eller kort och gott EFT är en verklig “Power therapy”. EFT utvecklades och lanserades under 1990 talet av Gary Craig, Stanfordingenjör och NLP Master. Gary som sedan tonåren varit intresserad av personlig utveckling sökte efter metoder som gav resultat. Han utbildade sig i NLP och lärde sig TFT, Thought Field Therapy, av Roger Callahan. Därifrån utvecklade han EFT till ett “one size fits all” en metod som alla kan lära sig och som kan användas till det mesta.

EFT har så positiva effekter på den fysiska, emotionella och mentala hälsan att tusentals terapeuter lärt sig EFT och andra energipsykologiska metoder för att kunna erbjuda verklig hjälp för sjukdomar, sömnproblem, ångest, depression, trauma med mera. Men EFT fungerar lika effektivt för att nå framgång och öka sitt självförtroende.

Många terapeuter lärde sig EFT och spred metoden men den förändrades också från Garys ursprungliga metodik. Oklarheten om vad som är ursprunglig EFT respektive varianter eller förvanskningar av EFT är nu väldigt stor.
Läs mer om Tapping och EFT och Mindful Tapping i bloggen
All tapping är inte EFT

Men – hur var det nu med enkelheten i EFT. Det var ju det där med Set ups, att säga något, och vad är det då man ska säga? Ja den frågan blev fallgropen för väldigt många. Slutet på början så att säga. Folk la av med tappingen för man visste inte hur man skulle använda metoden.

Det är så mycket enklare nu när jag inte behöver försöka sätta ord på det jag känner

Härifrån utvecklade vi arbetssättet så att det till slut blev någon annat, något mer än bara EFT. Vi skapade Mindful Tapping
Läs om utvecklingen och framväxten av Mindful Tapping i vår blogg
Utvecklingen av Mindfull Tapping

Titta på några av våra videoinspelningar från denna tid då vi fortfarande kallade vårt arbetssätt EFT. Även om förändringen redan då var märkbar mot traditionell EFT, just i sin friflödande form med få set-ups.
Tapping/EFT förändrar minnen på ett odramatiskt sätt

Sexton år gammalt minne blir neutralt på sexton minuter

Förträngda, undertryckta känslor är inte farliga även om de ligger bakom minångest

Mer om EFT och om bakgrunden i TFT

Roger Callahan skapade TFT – Thought Field Therapy på basis av en observation av en av sina klienter, Mary.

Marys vattenfobi ett minne blott:
Marry hade under årtionden försökt få hjälp för sin fobi för vatten. Callahan, som använde KBT metoden, hade inte heller kunnat hjälpa henne under det halvår hon gått till honom.
En dag då Mary kom för sin vanliga psykoterapi hade hon ont i magen. Roger fick en idé om att testa att knacka på en punkt under ögat, så som hans nyvunna kunskaper i tillämpad kinesiologi sa honom att man kunde göra eftersom detta var startpunkten på magmeridianen. Mary blev efter detta till sin och Rogers förvåning fri från sin livslånga vattenskräck. Hon har så förblivit och köpte en segelbåt för att njuta av sin nyvunna frihet.

Upptäckten av motstånd mot förändring
Här kunde historien ha slutat, men för Callahan blev det inledningen till utvecklingen av det som han senare kom att kalla för TFT. I sitt fortsatta arbete med klienter som ville gå ner i vikt eller sluta röka uppmärksammade Callahan det som kallas för terapiresistens, psykologisk reversering, inre motstånd, självsabotage, eller tyvärr som vissa säger, dålig karaktär. Detta är det undermedvetnas sätt att reagera på förändring.

Förändring innebär ju att dyrköpt erfarenhet riskeras för något nytt och okänt. Inte så konstigt att det är svårt att få effekt via terapiformer som enbart förlitar sig på samtal eller mediciner. Detta motstånd löses relativt enkelt inom energipsykologin.

Många terapeuter lärde sig EFT och spred metoden men den förändrades också från Garys ursprungliga metodik. Oklarheten om vad som är EFT eller varianter på temat är nu väldigt stor.

Läs mer om Tapping och EFT och Mindful Tapping i bloggarna nedan
EFT och Mindful Tapping – vad är skillnaden

All Tapping är inte EFT

Tapping vid PTSD och specifikt för krigsveteraner

Redan 2012 höll Kjell ett föredrag på Traumadagen i Stockholm om EFT-tapping och dess effekter. Mottagandet var inte direkt vänligt och det var heller inte populärt bland flertalet lyssnare, snarast fientligt. Ta det av det i efterhand inspelade föredraget via bloggen
EFT/tapping för trauma på Traumadagen 2012

EFT, tapping for Vetrans with PTSD
Videoklipp från Operation Emotional Freedom – The Answer med Gary Craig

Operation: Emotional Freedom
Tapping for PTSD: Vignettes from Veterans Stress Project

Hur fungerar EFT

EFT är en dörröppnare för ett helt nytt sätt att komma i balans. En balans som leder till att man blir friskare, effektivare och trivs bättre. Detta påverkar då vår emotionella och fysiska hälsa i positiv riktning.

I klassisk EFT utgår man från teorin att orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem.  Som när vi blir upprörda, arga, rädda, ledsna, nervösa eller känner oss stressade.

När vi upplever att det vi tänker på ger ett fysiskt obehag och att obehagliga kroppsförnimmelser och negativa känslor bringar oss ur fattningen kan vi genom att knacka på punkter i ansiktet, på bål och händer få de obehagliga känslorna och förnimmelserna att släppa.

När man är lugn tänker man effektivare och handlar mer ändamålsenligt. Man mår bättre och hälsan påverkas i positiv riktning. Tankarna kommer i balans. EFT ger resultat som går längre än konventionella metoder. Men arbetssättet i EFT stämmer inte med vår konventionella uppfattning om hur världen fungerar utan provocerar.

Använd EFT på bred front – Kjell Forsberg