EFT och EMDR är lika effektiva för PTSD

EFT och EMDR är lika effektiva för PTSD. Effekten av EFT bör ses i belysningen av att EMDR anses som den mest effektiva evidensbaserade metoden för att behandla trauman.

En studie som pågått under några år publicerades i juni 2011 i ” The Journal of Nervous and Mental Disease (2011), 199(6), p 372-378.”. Studien är gjord inom Englands National Health Service. Studien har genomförts vid Fort Valley sjukhuset i Skottland.

Studien visar att EFT och EMDR ger likvärda effekter för människor med PTSD. Deltagarna blev fria från sin PTSD efter fyra behandlingar med signifikant minskad ångest och depression.

Viktigt att påpeka att studien gjordes inom sjukvårdssystemet och inte av någon förespråkare för endera metoden.

“A Controlled Comparison of the Effectiveness and Efficiency of Two Psychological Therapies for Post-traumatic Stress Disorder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs. Emotional Freedom Techniques” Läs mer här