Sju RCT studier av EFT visar effekt på fibromyalgi mm

I en utvärdering av EFT via sju publicerade studier av hög vetenskaplig standard (RCT =randomized controlled trials) visade EFT effekt på PTSD, fibromyalgi, sportsprestationer, fobier och för tentamensångest.  Utvärderingen gjordes av forskare på Staffordshire universitetet i England 2012. A narrative systematic review of the effectiveness of Emotional Freedoms Technique (EFT)