Det finns hjälp för övergrepp – EFT / Tapping

Det finns hjälp för övergrepp. Varsamt, enkelt och snabbare än konventionella metoder. Metoden som hjälper gör skäl för namnet Emotional Freedom Techniques. Metoden kallas kort och gott EFT. Du kan lära dig den, så att du kan hjälpa andra också.

Det som tidigare mörkats i idrottsvärlden och som allt fler tidningsartiklar numera tar upp är övergrepp av olika natur. Övergrepp traumatiserar offret.

Tidigare var detta något som man gick i långvarig psykoterapi för att bearbeta. Att befria sig från trauman var inte att tänka på. Det vet de flesta.

Vad mer gör att många avstår från att gå i psykoterapi? Man vet att det smärtar att prata om övergreppen och man känner ofta till att lösningen inte ligger i att genomlida smärtan igen. Många vet förmodligen att det är stor risk för att retraumatiseras av att aktivera sina trauman genom prata i detalj om dem.

Måste eller bör man prata om sina trauman för att befria sig från dem?

Den nya neurobiologiska forskningen visar att trauman är fysiologiska. De är till sin natur en del av vårt svar på stress. Vid extremt upplevd stress då vi inte längre kan fly eller kämpa kommer den tredje delen av stressvaret ”freeze response” till vår hjälp. För att skydda oss från den värsta delen av den otäcka upplevelsen stannar vårt medvetande upp och laddar in upplevelsen, ungefär som en videoinspelning. Ljud, syn, lukt, smak, rörelse och lägesförändringar fryses i tiden (det är som om tiden stod stilla). Den traumatiska upplevelsen laddas ner till känslohjärnan med amygdala. Talcentrat är bortkopplat vid denna del av stressvaret. Händelsen stannar i minnet som kaotisk och man upplever den inte som något som hänt utan som något som pågår. För att händelsen skall återgå till det den egentligen är, nämligen något som varit, så behöver den känslomässigt laddade delen av svaret upphöra. Det vill säga vi måste befria oss från freeze respons. Händelsen har lagts till historien först när den fysiologiska / emotionella reaktionen är upplöst.

När detta skett kan vi prata om den från ett helt annat perspektiv och först då kan vi ”bearbeta” den. Om det behövs, vill säga, för ofta är det inte så. Eventuella insikter kommer som regel av sig själv.

Flertalet vet också om att det är smärtsamt att prata om otäcka händelser om man upplever att man skäms för dem. Just skamkänslan kan få många att avstå från att söka hjälp. Man upplever då sig själv som defekt dvs att det är något fel på en själv, och att detta gör att man blir utsatt för övergrepp. Dessa tankar kan göra att man avstår från att söka hjälp.

Även skamkänslan är kopplad till traumasvaret på ett övergrepp, och inympas dessutom av ofta av förövaren. Skamkänslan är kopplad till amygdala och kan lösas med samma metoder som löser själva händelsen / övergreppet. Liksom hatet mot förövaren, som annars tär på offrets hälsa.

Vilka metoder når de delar av nervsystemet som håller oss fast i trauman?

Ja, den mest kända är EFT / tapping. Den har dokumenterats hjälpa amerikanska soldater att bli fria från PTSD på mycket kort tid. Soldater som inte blivit hjälpta av medicinering och psykoterapi. Utdrag ur en dokumentärfilm om detta ”Operation Emotional Freedom – The Answer” finns att se via Center för Energipsykologis hemsida.

Mycket av den forskning som finns om EFT är länkat på EFTsweden.se https://eftsweden.se/forskning-och-kunskap/

Reflektioner med anledning av  artikeln “Viljo kallade det vetenskapliga test” i DN 28 april 2011