Svenska traumaexperter maktlösa inför PTSD?!

Allt fler svenskar diagnosticeras med PTSD. Beroende på att många haft uppdrag i krigs- och krissituationer. “Traumaexperter”  i Sverige fortsätter i de gamla spåren med krissamtal etc trots att dessa sedan länge i forskning visats ha negativa effekter för utvecklingen av PTSD.

Slutsatsen att vi kommer att drabbas av samma problem som i USA verkar inte alltför djärv.

I USA har domstolsbeslut tagits som ger krigsveteraner med PTSD lisvtids ersättning dvs en form av pension. Det är en av flera indikationer på att den hjälp som krigsveteransjukhusen erbjuder är otillräcklig för att inte säga felaktig.

Det som erbjuds soldater med PTSD är detsamma som erbjuds i Sverige för PTSD nämligen KBT och psykofarmaka.

Studier som gjorts i USA visar att av cirka 49.000 fall med PTSD är det bara 10% som fullföljer behandling med KBT. Skälen till att det är så är att man upplever att samtalen lyfter fram och förvärrar symtomen. Detta är helt i linje med kunskapen inom den moderna traumaforskningen.
Läkemedel upplevs inte bara döva PTSD symtomen utan gör att livet blir fattigare känslomässigt.

Men det finns effektiva metoder som verkar på helt annorlunda sätt. De går på orsakerna till symtomen dvs eliminerar de emotionellt negativt laddade minnena i limbiska systemet.

Förhoppningsvis blir de mer kända och använda framöver med namn som EFT, TAT, EMDR, TRE, Sensorimotor Psychotherapy, Logosyntes och Somatic Experiencing.

Länk till artikel i CNN: Vets with PTSD get benefits under settlement

Länk till dokumentärfilm om Effektiv hjälp för PTSD