EFT är bättre än KBT för PTSD

 

Jämförelse av behandling av PTSD med EFT respektive KBT

 

Före Efter Ingen/ringa effekt
6 EFT behandlingar59 personer 100 % 14 % 0 %
12 KBT  behandlingar24 personer 100 % 60 % 50 %

 

Antal som avbrutit sin behandling

De som avbryter sin behandling känner att denna behandling inte hjälper eller gör det värre för dem.

Totalt antal Fullföljt Avbrutit
6 EFT behandlingar 50 49 2 %
12 KBT behandlingar 30 24 20 %
12 KBT behandlingar på krigsveteran-sjukhus 49425 4695 90 %

2011/2012 startar det studier på EFT för PTSD orsakad av krigstrauman på 24 sjukhus för krigsveteraner i USA, vilket innebär cirka 1000 personer.

 

EFT behandling av föräldralösa tonåringar med PTSD

Tonåringarna hade varit med om de etniska rensningarna i Rwanda 12 år tidigare där de sett sina föräldrar mördas. I studien valde vårdgivarna ut 50 av de värsta PTSD fallen. De fick vardera en EFT session på 20 till 30 minuter!

PTSD före respektive efter EFT behandling. Bedömningen gjord av vårdgivarna.

Före behandling med EFT Efter behandling med EFT 1 år senare
100 % 6 % 8 %

 

Hur kan EFT vara så mycket effektivare än KBT?

Det är viktigt att veta att KBT i studierna kombinerats med exponering dvs personen tänker på det obehagliga minnet eller en detalj av det. Annars blir effekten minimal. Man kan nämligen inte resonera bort PTSD. Anledningen är att det finns fler nervförbindelser mellan amygdala och pannloberna än tvärtom. Så amygdala vinner.

Exponering verkar vara viktig för att få effekt. Dessutom har man visat att vid samtidigt knackande på EFT punkterna uppnås (i jämförelse med KBT):

  • Kortare behandlingstid
  • Snabbare resultat
  • Hållbara effekter
  • EFT fungerar på ett bredare spektrum av klienter

Stimulering av akupunkter lugnar amygdala direkt

Studier vid Harvard Medical School med användning av MRI och PET tekniker visar att stimulering av specifika akupunkter omedelbart lugnar amygdala.

Så här fungerar det:

När man tänker på en farofylld situation eller något som ökar nervositeten så skickas en alarmsignal till amygdala. Då frisätts kortisol, adrenalin och andra stresshormoner vilket gör att aktiviteten i hippocampus minskar. De minnen och känslor som tankarna väcker kan inte förändras utan kvarstår som de var när traumat utlöstes så längre hippocampus överflödas av stresshormoner. Med andra ord löses inte traumat genom att tänka eller prata om det. Det förstärks snarare.

Men om man samtidigt stimulerar EFT punkter så deaktiveras amygdalasvaret. Trots att man tänker på det som orsakar obehag så får man då allt mindre obehagskänslor dvs alarmsvaret regleras ned fastän man tänker på det som orsakar obehag. Genom att upprepa tanken och knackandet så släcks svaret helt inom minuter.

Det innebär i sin tur att hippocampus inte längre översvämmas av kortisol och andra stresshormoner. Då kan hippocampus och pannloberna införliva / integrera det nu neutrala minnet eller tanken.

Detta är den fysiologiska nyckeln till att behandla PTSD! Och mycket annat som har samma neurologiska bakgrund visar det sig …

Vi reagerar genom att jämföra med tidigare erfarenheter

Samspelet mellan amygdala och hippocampus vid ett eventuellt hotfullt stimuli gör att vi antingen reagerar med alarmsvar om vi varit med om något liknande tidigare eller förblir lugna om det inte finns något hotfullt minne kopplat till det vi känner, ser, hör.

Laterala kärnan i amygdala svarar på hot och sänder en signal till centrala kärnan i amygdala som ger kamp/flykt svaret. Minnen eller detaljer i dem, inre bilder triggar den laterala kärnan som sänder en signal till den centrala kärnan. Så redan en tanke på något farofyllt minne aktiverar nervsignaler för hot,fara.

Vi stärker minnet av den obehagliga händelsen genom att prata om det

Genom att repetera dvs prata om eller tänka på ett obehagligt eller farofyllt minne så förstärks det. Om man inte samtidigt interfererar med det genom exempelvis EFT. Genom att aktivera minnet så är det nämligen sårbart för att suddas ut. Detta har också visats med kemisk påverkan. Men samma sak kan nu göras med EFT istället. Den betingade hotreflexen avprogrammeras och det hotfulla minnet väcker inte längre något obehag.

Detta är förklaringen till varför vi inte kan prata oss ur det eller med ren vilja få det att försvinna. Samtal är sålunda ingen lösning för amygdalabaserade minnen. Anledningen är att det finns fler nervförbindelser mellan amygdala och pannloberna än tvärtom. Så amygdala vinner.

Med EFT kommer nya insikter av sig själv

När minnena inte längre väcker obehag upphör PTSD symtomen.

När hotsvaren inte längre utlöses så visar vetenskapliga studier att symtomen som föreligger vid exempelvis PTSD också försvinner. Flashbacks, påträngande minnen, mardrömmar, koncentrationsproblem, destruktiva tankar och beteenden, känslokyla allt detta upphör, med andra ord de diagnostiska kriterierna för PTSD upphör. Med EFT kommer nya insikter av sig själv. Med nya insikter och tankar ändras hjärnans funktionssätt. Med andra ord gör EFT att hjärnans neuroplasticitet ökar.