Energipsykologin vid Center för Energipsykologi utvecklas hela tiden

Jag (Kjell) började med energipsykologi 1999. Det var EFT – Emotional Freedom Techniques som blev startpunkten för mig. Precis som det ofta är idag för flertalet. En del hittar EFT via TFT – Thought Field Therapy som ju hette Callahan Techniques allra först. För min del blev det i rask följd Allergy Antidotes, BSFF- Be Set Free Fast, Seemorg Matix Works, TAT-Tapas Acupressure Technique, Evolved TFT, EmoTrance, Logosyntes, Donna Edens Energy Medicine med mera.

Många kurser för grundarna av metoderna , hyllmetervis med litteratur, månader med DVDs med mera och så blev jag certifierad AMT Trainer 2002 följt av certifierad Trainer i EmoTrance 2002. Jag tog EmoTrance till Norden.

Redan år 2000 / 2001 blev jag förundrad över svårigheten att få ut de nya metoderna i samhället. Det lät helt enkelt för bra för att vara sant. Men så småningom kom allt fler för att få den hjälp de saknat. Det innebar att många så kallade svåra fall kom redan från början. Detta stimulerade mig att hela tiden förbättra min förmåga. Att kunna arbeta med allt från de svåraste trauman till fibromyalgi och en oerhörd mängd olika typer av smärtor blev allt lättare med allt mer övning. Det som fascinerar mig är att det går att arbeta med i stort sett alla frågeställningar med de kraftfulla energipsykologiska metoderna. Förutsatt att man inte enbart laddat ner en gratismanual och tittat lite på youtube.

Idag är min partner, Ann-Sofi Forsberg och jag verksamma inom företaget Center för Energipsykologi i Norden AB. Vi är numera båda certifierade AAMET International EFT Trainers och ger kurser som leder till certifiering.  AAMET – Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques. Det finns ytterliggare en organisation i Europa som heter AMT – The Association for Meridian Energy Therapies. I USA är det ACEP – Association for Comprehensive Energy Therapies som ger certifieringskurser.

Så meridianenergiterapi, som det kallas framförallt i England är det samma som energipsykologi. Ordet energipsykologi myntades av en amerikansk psykolog, Fred Gallo, därav namnet.

EFT ger en turboeffekt på alla andra modaliteter som man blandar in i arbetssättet. Därav Emotional Freedom Techniques med s på slutet dvs pluralform. För EFT är inte bara att knacka. Det gäller i allra högsta grad att ha adekvat fokus för att få de kraftfulla effekterna. I regel är det inte EFT som inte fungerar när effekten uteblir utan hur man arbetar. Så vår uppmaning till alla som inte når sina mål är att anlita de som har djupa kunskaper och lång erfarenhet av EFT.

EFT utvecklas hela tiden vilket gör att vi kan flytta fram gränserna för vad som är möjligt. Neurovetenskapen och epigenetiken har tillfört den teoretiska och praktiska utformningen av EFT metodiken väsentliga fakta. Jag rekommenderar starkt den seriöse EFT terapeuten att läsa in sig på den nya traumaforskningen som presenteras av bland annat Robert Scaer. Han ger bakgrunden till sambandet mellan traumatiska upplevelser och fysiska och mentala sjukdomar. Traumatiska händelser är betydligt mer än krig, trafikolyckor, överfall med mera. Genom att förstå att många vardagliga händelser som exempelvis medicinska diagnoser och ingrepp, kränkningar, tillfällen av hjälplöshet kan vara traumatiserande kan vi allt lättare hjälpa människor med ångest, depression, sömnbesvär, fibromyalgi, astma, whiplash, CFS/ME = kroniskt trötthetssyndrom, utbrändhet,  addiktion  (beroende, missbruk), prokrastinering med mera.

Titta gärna in på www.eftsweden.se under vetenskap för länkar till artiklar, bokförslag och en del videos med Bruce Lipton, Dawson Church, Robert Scaer med flera. För kvalificerade EFTare är väl insatta i dessa kunskaper för att kunna ge sina klienter och kursdeltagare så god och djup kunskap som möjligt.