EFT Sweden

Vetenskap

Under denna rubrik lyfter vi fram några böcker som tar upp de nya kunskaperna inom energipsykologi, energimedicin, neurovetenskap, epigenetik, stress och traumaforskning. Kunskap som är oerhört viktig för att förstå bakgrunden till hur vi fungerar. Därmed också hur vi kan förändra emotionellt laddade minnen som påverkar hälsa, beteende och tankar.

Under artiklar hittar du länkar till forskning av relevans för energipsykologin.

Under videos hittar du intressanta och relevanta presentationer av framstående forskare.