Rygg, nacksmärtor, whiplash mm – vad göra?

John Sarno är en amerikansk läkare som har arbetat med smärtor och utvecklat en ny syn på orsakerna till dem och framgångsrik behandling för dem. Han har upptäckt att även om  medicinsk diagnos som röntgen kan visa organiska förändringar så härör smärtan oftast inte från detta. Utan beror på förträngda (begravda) känslor, ofta ilska. ”Känslor som begravs levande dör aldrig.” Händelser som genererar otillåtna känslor får dem då att uttrycka sig på andra fysiska, fysiologiska sätt. Detta är bakgrunden till mindbody eller psykosomatiska symptom och sjukdomar. Smärtor, högt blodtryck, huvudvärk, magproblem eller migrän är fysiskt reella och inte som man tidigare något nedsättande sade ”något psykiskt”.

Smärtutveckling beror bland annat på minskad syretillförsel och de frisatta inflammatoriska ämnen som blir en följd av detta. När detta sker i närheten av ischiasnerven kan symptomen märkas även i fötterna. Oförlösta känslor kan ligga bakom de flesta rygg och nackproblem som man inte får varaktig hjälp för med sjukgymnastik, kiropraktik, smärtlindrande mediciner, kirurgiska ingrepp mm. Hjälpen finns att söka i metoder som tar hand om de förträngda känslorna. Detta är också anledningen till varför exempelvis EFT har så stor framgång för de flesta smärtor som fibromyalgi, ryggsmärtor, nacksmärtor, karpaltunnelsyndrom, migrän, huvudvärk, whiplash och andra psykosomatiska/mindbody åkommor.

Läs gärna John Sarnos böcker exempelvis ”Mind over back pain”, ”The Divided Mind” för enkla medicinska förklaringar om bakgrunderna till smärtor och andra psykosomatiska symptom.

Vill du ha en betydligt djupare inblick i detta spännande område så bör du läsa Robert Scaers ”The body bears the burden”. Den är skriven på medicinskt fackspråk men en guldgruva för att förstå stress- och traumainducerade, med andra ord, psykosomatiska sjukdomar och beteenden. Negativa känslor (kroppsförnimmelser) upplever vi ofta som det vi i vardagen kallar för stress. Robert Scaer har arbetat som smärtläkare i minst 35 år och upplevde att han kunde göra förhållandevis lite för sina whiplashpatienter innan han kom i kontakt med Peter Levine och hans arbeten om trauma och freeze response och sedan kopplade detta till sjukdomsutveckling och smärtutveckling. Med ”rätt” metoder fick Scaers patienter hjälp. Scaer nämner EFT och somatisk experiencing som framgångsrika och samtalsbaserade metoder som mindre lämpliga eller till och med olämpliga vilket neurobiologisk kunskap ger förklaringar till.

Vi baserar våra kurser på dessa kunskaper (och mer därtill) och ser hur man kan förenkla, fördjupa och utveckla sitt arbete med EFT långt bortom den ursprugnliga formen. Så vill du lära dig hur du arbetar praktiskt med denna nya medicinska kunskap som bakgrund är du välkommen på våra EFT kurser. Vi utvecklar successivt koncepten och arbetssätten under de olika nivåerna. Vi ger parallellt den medicinska förklaringen som är baserad på så sen kunskap att den först under 2000 talets början kommit ut i bokform.