Tapping / EFT sänker kortisolnivån

En timmes tapping, i detta fall EFT behandling, sänker kortisolnivån med 25 %. Dessutom fick tapping gruppen cirka 50 % minskning av ångest, depression och andra symtom.

För gruppen som satt i väntrummet denna timme respektive gruppen som fick KBT behandling såg man ingen förändring.

Tapping har med andra ord en epigenetisk effekt. Ett stresspåslag där samma prekursor  (=utgångsämne) som ger upphov till kortisol, kan med hjälp av tapping användas för att framställa kroppens eget regenerationshormon DHEA (dehydroxiepiandrosteron). Tapping  minskar därmed riskerna för stroke, hjärt-kärlsjukdomar, depression och försämrat immunförsvar.

Kognitiv påverkan tycks inte påverka genuttrycken. För det krävs tydligen att effekten påverkar limbiska strukturer, vilket visats för tapping med fMRI. Tapping ger dessutom upphov till ett hjärnvågsmönster som visar att amygdala lugnas. Detta påverkar i sin tur autonoma nervsystemet vilket för tapping har påvisats med HRV mätningar. Man får en positivt förändrad hjärtrytmik av tapping.

Länk till artikel