20 min tapping förbättrar sportsprestation

Sportsprestationer, liksom exempelvis skolprestationer, påverkas av belastningar av negativt laddade minnen. Det kan vara tillfällen då laget eller individen förlorade eller då coachen blev arg på spelaren eller på något …