Föredrag väcker till liv doftminnen från trafikolycka

Det som ofta händer när jag (Kjell) berättar om hur kroppen minns är att det utlöser igenkännande hos många som kan bli så kraftiga att minnen man trodde var neutrala eller hade bearbetats via samtalsterapi väcks till liv. När man berättar om de senaste rönen inom neurobiologin och traumabiologin verkar de appellera direkt till det undermedvetna / omedvetna dvs kroppens minnen. Dessa minnen kan läggas till ro bland annat genom en mindfulnessbaserad kroppsmedvetenhet kombinerat med att lugna känslohjärnan, vilket tapping gör.

Detta är en följd av observationer under vårt arbete med EFT, TAT, EmoTrance mm och genom att följa med i utvecklingen av den moderna traumabiologin  / neurobiologin (som ännu inte är särskilt känd, ledsamt nog för många som lider av PTSD, fibromyalgi, trötthet, smärtor, övervikt mm).

Videon “Föredrag väcker till liv doftminnen från trafikolycka” spelades in direkt efter att föredraget som väckte ett gammalt trafikminne till liv avslutats.

Detta föredrag  finner du här ” En biologs syn på hur kroppen minns och hur vi kan förändra dessa minnen”