Nytt eller …

En svensk forskargrupp har nyligen upptäckt, ett sedan 1980 av miljontals människor känt fenomen, att rädslominnen kan neutraliseras. Inom EFT och energipsykologin är det ett mycket välbekant fenomen och utförs dagligen av hundratusentals utövare av EFT. Välrenommerade amerikanska traumaforskare som Bessel van der Kolk använder tapping flitigt vid behandling av trauman. Bessel säger vid en intervju “one mistake that I have made is storytelling – the idea that telling stories about your trauma is, at the end, going to make your organism feel safe and powerful”. Att återberätta svåra händelser befäster inlärningen via upprepning dvs minnet konsolideras. Tapping däremot gör att den emotionella delen av minnet (amygdala) neutraliseras. Tapping görs samtidigt som minnet aktiveras genom att helt enkelt tänka på det, ofta som en inre bild. Då kan minnet rekonsolideras, dvs det kan, uttryckt på vanlig svenska, förändras. Utan känslor som rädsla, ilska, hopplöshet, skam kommer minnet av händelsen att sluta generera PTSD, ångest, panik, smärtor, ilska, mardrömmar mm
Rädsla kan raderas från hjärnan