KBT & EFT vid trauma-en jämförelse

KBT används ofta för trauma i bland annat USA, England och Sverige.  Den nya traumaforskningen, som du kan läsa mer om via böcker och artiklar, visar att även vardagliga händelser kan vara traumatiserande. Forskningen visar också att trauman ger upphov till … (lyssna på videon).  Just därför är det viktigt att det finns effektiv traumabehandlinga att tillgå. Kroppsbaserade metoder som EFT och … (lyssna på videon) förtjänar att bli uppmärksammade inte bara av spjutspetsforskarna utan även av allmänheten. Länk till video