Varför använda KBT när EFT finns?

En amerikansk hjälporganisation som arbetar med föräldralösa barn (orphans) i Rwanda använder EFT istället för KBT.

Barnen, ungdomarna lider av multipla trauman från hemskheter de sett och varit med om som t.ex. våldtäkter. Lori Leyden som är projekt ledare i Project LIGHT säger rakt ut att de metoder som hon kan från psykologin inte klarar av att hjälpa dessa barn.

Mot den bakgrunden kan det tyckas märkligt att vi i Sverige fortfarande använder exempelvis KBT. Forskning visar att debriefing som den används i Sverige idag är ineffektiv och i många fall förvärrar de trauman människor lider av.

Hur länge skall vi stå vid sidan av och låta svenskar och flyktingar som kommer hit lida i onödan? För det är väl inte så att vi är så annorlunda än Rwandier och amerikanska soldater med PTSD att EFT inte löser våra problem?

Video om EFT i Rwanda