EFT Sweden

EFT Sweden

Sidan har skapats av Kjell och Ann-Sofi Forsberg på Center för Energipsykologi. För att ge information om Mindful Tapping, EFT, BSFF med flera energipsykologiska metoder, epigenetik, stress, trauma och neurovetenskap. För att ge en bakgrund till varför EFT dvs.tapping och andra energipsykologiska metoder är så användbara för hälsa och personlig utveckling.

Människors fysiska och psykiska hälsa och livskvalitet kan påverkas. Neurovetenskap visar att för bestående förändring krävs metoder som påverkar känslohjärna och hjärnstam.

Mindful Tapping – en utveckling av EFT och EmoTrance

Vårt koncept Mindful Tapping® är en syntes av våra erfarenheter och kunskaper i energipsykologi och neurovetenskap. Den polyvagala teorin visar vägen till hur man transformerar minnen som ger upphov till stress och trauma orsakade problem.

I Mindful Tapping utgår vi från att vara medvetet uppmärksamma på upplevelser i kropp och sinne. Förändring sker genom tapping eller andra somatiska tekniker som ögonpositioner, ögonrörelser, hållning och kroppsrörelser.

BSFF infogar vi naturligt i Mindful Tapping.

Lyssna på podcaster om Mindful Tapping!

Poddar som berättar om vad Mindful Tapping är, 
forskningen bakom och vad det kan hjälpa dig med!

”Hur din historia blir din fysiologi och hur du kan läka”!
Del 1 av 2 på podden Hälsosant 

”Hur din historia blir din fysiologi och hur du kan läka”!
Del 2 av 2 på podden Hälsosant

”Tag hand om dina känslor med Mindful Tapping”
På podden Hälsosnack med Lotta & Victoria

För kurser & terapi

Vi har varit EFT Trainers i de internationella organisationerna AMT och AAMET 2002-2014.
Vi är biologer med 25 års erfarenhet av läkemedelsforskning, Kjell respektive växtskyddsrådgivning, Ann-Sofi. Vi har båda en lång och seriös naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsbakgrund att luta oss mot. Något vi fortfarande använder oss av för att utveckla nya arbetssätt med basen i spjutspetsforskningen inom stress, trauma och neurovetenskap.

Kontakta oss:

Mejl info(@)eftsweden.se

Mobil Ann-Sofi Forsberg 0708 48 72 60 eller Kjell Forsberg 0730 59 55 84

Tapping fungerar i verkliga livet

Med mer än ett decenniums erfarenhet vågar vi påstå att du inte har råd att avstå.
För dig som vill bli effektivare, friskare och trivas bättre