Hört talas om EFT men inte EmoTrance?

Phil Mollon, AMT Trainer, engelsk psykoanalytiker och klinisk psykolog, rekommenderar sina psykoterapeutkolleger att använda EFT, TAT och EmoTrance. Läs vad han skriver om boken ”The Love Clinic” av Sandra Hillawi. …