EFT i frontlinjen

Vad har israeler, amerikanska krigsveteraner, svenska sjuksköterskor, poliser och flyktingar gemensamt? Lyssna på denna intressanta video

Varför använda KBT när EFT finns?

En amerikansk hjälporganisation som arbetar med föräldralösa barn (orphans) i Rwanda använder EFT istället för KBT. Barnen, ungdomarna lider av multipla trauman från hemskheter de sett och varit med om som …

EmoTrance för barn med ADHD

Låt barn och tonåringar lära sig EmoTrance och Mindful Tapping/EFT så att de själv kan ta hand om sina negativa känslor, emotionella störningar och blockeringar. Låt ilska, oro och ledsenhet …