Gör vardagliga negativa känsloreaktioner oss starkare eller försvagar de oss?

Stress och starka känsloreaktioner i vardagen är grogrund för psykisk ohälsa och vantrivsel.

En kvalificerad studie med uppföljning under en tio års period drog följande slutsatser.
Långvarig mental hälsa beror på vardagliga känsloreaktioner. Alltså inte, som vi trott tidigare, enbart på hur vi påverkas av allvarliga händelser.
Studien visar att vardagliga negativa känsloreaktioner visar sig som symptom som att känna sig värdelös, hopplös, nervös, rastlös eller få en diagnos som ångest eller depression långt senare.
Problem hemma, på arbetsplatser, dispyter och hur vi tar vardagen ger mentala konsekvenser. Det som gör oss ledsna, arga, oroliga, rädda. Sånt som gör att vi får svårt att sova, får huvudvärk. Sena nätter, övertid, relationsproblem.
Slutsats: För mental hälsa är dagliga rutiner som dämpar känslohjärnan och balanserar autonoma nervsystemet av samma vikt som tandhygien för tandhälsan.
Länk till studien