EFT och EMDR är lika effektiva mot PTSD

EFT / Tapping och EMDR, som anses som den effektivaste metoden mot PTSD, är likvärda.

Så är det äntligen konstaterat, det som vi med lång erfarenhet anat för mer än tio år sen. Nämligen att tapping är lika effektivt som den mest ansedda metoden, EMDR,  mot PTSD. På ett fåtal behandlingar blir de fria från diagnosen PTSD.

Det betyder att trauma inte längre behöver förbli en livslång plåga. Det innebär i sin tur att människor med sjukdomar som har sin grund i trauman (vilket är många sk kroniska åkommor och smärtor) eller förvärras av trauman kan få hjälp snabbare. Läs mer