Äntligen något som fungerar

Så här skrev jag (Kjell) 2002 på vår första eftsweden.se hemsida:

Äntligen något som fungerar

Det tog mig 25 år av teori och praktik att finna fram. Till en mångsidig robust metod  som fungerar redan första gången man använder den.

Hur vet jag att jag är framme? Jo, de kriterier jag ställde upp var att finna metoder som fungerar direkt dvs. inom några minuter. Utan långvarig träning. På i stort sett alla problem. Fysiska, känslomässiga och mentala. Utan terapi. På egen hand. Enkla att tillämpa. Kunna göras var som helst. När som helst, alltså även mitt i natten om man  t ex inte kan sova. Fungera på smärtor, huvudvärk, nervositet, ilska. Malande tankar, rädslor.
Relationsproblem, för karriärutveckling. För personal performance. Golf och andra sporter.

Nu vill jag gärna lära ut denna kunskap. Eftersom jag vet att det jag lär ut fungerar. Jag har stöd för detta påstående. Min egen erfarenhet . De resultat som mina klienter och elever fått.
Forskningsresultat och tiotusentals fallbeskrivningar från hela världen, dvs. beprövad erfarenhet.

Varför är dessa metoder inte välkända i Sverige? Kanske för att de är nya. Började läras ut under mitten av 1990-talet i USA, Kanada och sedan England. Kanske för att det är svårt att beskriva metoderna på ett övertygande sätt. De liknar nämligen inget som redan är bekant. Både personer med alternativterapeutisk och traditionell psykoterapeutisk bakgrund och läkare känner att energipsykologin är annorlunda, ett gott tecken på ett så kallat paradigmskifte. Få känner igen sig i denna nya värld där de flesta begrepp man har ställs på ända. Kanske därför att det är okonventionella lösningar. Kanske för att de baseras på en hybrid av två huvudströmmar inom vetenskapen. Kanske för att det saknas en allmänt accepterad traditionell vetenskaplig förklaringsmodell. Då kan det gå som den tyske filosofen Arthur Schopenhauer sagt.

En sanning går alltid igenom tre steg:

  1. Först förlöjligas den.
  2. Sedan bekämpas den våldsamt.
  3. Till sist blir den accepterad som självklar.

Ledande psykologer och läkare i USA och England menar att de nya metoderna är varken mer eller mindre än ett paradigmskifte. Då förstår man att Schopenhauers tankar är aktuella.

Ett exempel på paradigmskifte inom medicinen kan illustrera detta. Det tog femtio år för Ignaz Semmelweis (1818 – 1865) idé att accepteras, nämligen att få läkarna att tvätta händerna före en förlossning då de dessförinnan varit på obduktion (för att minska barnsängsfebern). Han hånades och förföljdes men fick upprättelse av den skotske kirurgen Joseph Lister. ”Till ingen står kirurgin i så stor tacksamhetsskuld som till denne Ungerns store son”.

Till ett paradigmskifte kan man också räkna Roger Callahans teori ”The cause of all negative emotions is a disruption in the body´s energy system”. ”Orsaken till alla obehagliga känslor är en störning i kroppens energisystem ”(=informationssystem). Kopplingen mellan en störning i kroppens energiflöden (i  akupunktursystemet) och känslor som rädsla, ilska upptäcktes av en slump eller snarare en koincidens. En av Roger Callahans klienter blev nämligen av med sin fobi på fem minuter efter åratal av psykoterapi. För att Dr Callahan prövade något nytt. Han hade nämligen nyligen lärt sig hur man påverkar kroppens energiflöden. Han kopplade samman denna  kunskap med klientens kroppsförnimmelser och känslor. Fem minuter senare var klienten av med sin fobi för vatten. Hon har så förblivit sedan 1980.

En vidareutvecklad version av denna ursprungliga teknik lär jag ut. Jag kallar den ibland för skojs skull för mental träning med express och turboeffekt, på grund av dess snabbhet och kraft. Gary Craig kallar den Emotional FreedomTechniques. Han är Stanfordingenjör och den som har utvecklat EFT, som den kort och gott kallas, till en metod som kan användas av alla, även barn och åldringar.

För alla former av stress – inför uppgifter, speciella händelser, människor, arbete, skola, idrott, scenkonst, arbetslöshet, sjukdom, otäcka minnen av det som varit och oro inför framtiden. Med EFT kan vi gå från negativt till neutralt och sedan till positivt.

Många av våra obehagliga känslor har sitt ursprung i rädsla. Även en hel del fysiska åkommor har ett sådant känslofundament. EFT fungerar ofta där inget annat visat sig fungera. Som akupunktur, läkemedel, sjukgymnastik, psykoterapi och samtalsterapi. Särskilt effektiv är EFT på rädslor, fobier, ångest och trauman. Har med framgång använts på bland annat krigstrauman.

Äntligen har vi hittat den pusselbit vi saknat för att snabbt och enkelt återställa emotionell stabilitet. Detta ger oss nyckeln till och grunden för välbefinnande och framgång inom privatliv, arbetsliv och skola. Att detta ofta inneburit att många medicinska symptom lindras eller upphör gör ju inte det hela mindre attraktivt.

Jag ger kurser i EFT, TAT, EmoTrance och Donna Edens Energy Medicine med mera för hälso- och personlighetsutveckling. De har den stora fördelen att de kan läras ut och användas i grupper. Flygrädsla kan t om bli ett minne blott efter ett par timmars kurs. Jag ger också fördjupad utbildning för exempelvis coacher och terapeuter.

Min erfarenhet säger mig att direktheten i metoderna är den viktigaste delen att verkligen påtala i undervisningen. Liksom att de ofta fungerar på saker som man inte tänker sig att de kan göra såsom långvariga smärtor.

Under många år har jag utbildat mig i flera metoder som  utvecklats inom denna nya disciplin, energipsykologin. Jag har gått kurser, läst en omfattande litteraturlista, studerat videos och praktiserat mina kunskaper. Av mina engelska kolleger blev jag anmodad att ansöka om att bli AMT Trainer (Association for Meridian Energy Therapies). Dessförinnan har jag under 25 år som farmakolog inom läkemedelsindustrin forskat inom områdena astma, hosta och allergi.

Jag vill gärna lära ut mina kunskaper inom de delar av samhället som behöver mest hjälp. Eftersom metoderna är robusta nog att åstadkomma verkliga förändringar. Snabba, enkla och genomgripande.

För långtidssjuka och arbetslösa kan det innebära en vändpunkt att få tillgång till ett så kraftfullt redskap som Emotional Freedom Techniques.

Samma som sagts om EFT kan med fog sägas om Tapas Acupressure Technique – TAT.

Kjell Forsberg

”Livet innebär inte att finna sig själv.
Livet innebär att skapa sig själv.”

George Bernard Shaw

…men tveka inte för…

”Det svåra med att gå ut i verkligheten
är att den finns inne i ens huvud.”

Stig Johansson