Brev till en som varit mobbad

Du träffade mig förra måndagen och bad mig skriva ett mejl till dig. Vad jag fäste mig vid, då du pratade om din väg i yrkeslivet, var bland annat att du gjorde det på ett okonstlat sätt. Det som också berörde mig och som gör att jag kontaktar dig var att du nämnde att du blivit mobbad i skolan. Detta är tyvärr ganska vanligt.

Vi möter i vårt arbete åtskilliga som fastnat i sin utveckling på grund av mobbing. Mobbing är som en sorts krigssituation. Att bli utesluten innebär att slängas ut från gemenskap och den trygghet det medför. Det är samma i djurvärlden där flockens gemenskap innebär trygghet. Att bli mobbad, utesluten ur vänkretsen eller arbetslös är starka upplevelser som vi nu vet är traumatiska, på samma sätt som att bli överfallen, sexuellt utnyttjad eller att hamna i en trafikolycka.

Självbild och självförtroende skapas av våra livserfarenheter, negativa såväl som positiva. Erfarenheterna lagras i vårt undermedvetna. Dessa inlärda självuppfattningar kräver för att förändras att man använder metoder som når det limbiska systemet, känslohjärnan. Det går inte att bli fri enbart via resonemang eller samtal.

Med EFT i skolan kan ungdomars liv få en bättre start. Mobbing är grov verbal misshandel. Vi vet via neurovetenskaplig forskning att det behövs mer än samtal för att bli fri från mobbingens effekter. Mobbing ”sitter i kroppen” och kan frigöras via metoder som påverkar det undermedvetna.  Psykosomatiska metoder som EFT påverkar kropp och själ utan att gå via intellektet.

Om EFT lärdes ut i skolor och på arbetsplatser, där mobbing också är vanlig, skulle människors självbild och självförtroende öka. Det skulle i sin tur medföra effektivare, trevligare och hälsosammare skol- och arbetsplatsmljöer.

En svårighet i att sprida EFT är att många blir misstänksamma när de hör talas om det. För att det är radikalt annorlunda. För bra för att vara sant.

Vår erfarenhet säger oss att nästan alla som provar EFT, även tvivlare, blir förvånade över den snabba effekten och att den håller i verkliga livet. Så ge gärna de som vill en egen upplevelse av EFT.

Att EFT dessutom är enkelt att använda och kan användas av nästan alla, gör många förvånade. Ja, i händerna på en expert kan man arbeta med övervikt, migrän, PTSD, ångest, ätstörningar, fibromyalgi mm. Men det är en annan historia …

Tänk om vi kunde hjälpas åt att sprida EFT?!