Evidensbaserat – fungerar det i praktiken?

Det har i ett antal artiklar i Svenska Dagbladet framkommit att KBT som är den omhuldade metoden inom sjukvården inte har den goda effekt som de snäva vetenskapliga studier som stödjer den hävdar. När då miljoner läggs på denna metod i avsaknad av stöd i praktisk erfarenhet får många inte den vård de behöver. Varför inte lägga pengarna på nya metoder som visar lovande resultat? Och för en mindre penning. Lyssna på denna video