Är det flummigt att inte göra något åt sina problem?

Vi tror att det som väcker så stort intresse för EFT är att många inser att det är en effektiv metod för hälsa och personlig utveckling. När man läser om EFT kanske en del tror att det är lite väl bra för att vara sant.  Lite flummigt tycker en del och det kan naturlgtivs även bero på hur EFT beskrivs. Men som en som arbetar inom säkerhetsbranschen sa: ”det är flummigt är att inte göra något åt problemen”.

Men om inte förr, när man  får erfarenhet av EFT och lär sig av någon som verkligen kan metoden på djupet då förändras i ett slag inställningen.

Kanske EFT är så kraftfull för att den inkluderar arbetssätt från “alla möjliga håll”. Detta gör att metoder som i sig är långsamma får snabb effekt och går djupt dvs når det undermedvetna.

Detta gör att det som tidigare var omöjligt eller tog åratal av psykoterapi för att åstadkomma nu är var mans redskap till förändring. Ja, så kraftfull är EFT att svåra trauman kan lösas inom en till två timmar.

Som du förmodligen kännner till så är det livets alla småtrauman som kan leda till vanliga sjukdomar som fibromyalgi och kronisk trötthetstillstånd, ångest, depression, ökade whiplashbesvär med förvirring, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär med flera.

Detta är numera vedertaget inom den moderna traumaforskningen och har beskrivits utmärkt i boken “The Body Bears the Burden” av smärtläkaren Robert Scaer och belagts i de s.k. ACE studierna där uppväxtförhållanden visats avgöra hälsotillstånd mm. För mer se artiklar

EFT fungerar naturligtvis även för vanlig stress och tankar som stör beslutsprocesser inom en organisation. Se särskilt ”EFT i arbetslivet”

Det bästa av allt har vi sparat till sist.

Vi lär ut EFT.  Så att alla kan befria sig från det som tynger eller upprör dem. Utan att ens prata om dem!

Så att livet kan återgå till vad det var innan ….. hände.