Gör dina tankar dig sjuk, olycklig och misslyckad?

Biologen Bruce Lipton gjorde stamcellsforskning redan för 40 år sedan. Den ledde hans tankar in på att det inte är generna som avgör utan det inflytande som omgivningen utövar på dessa. HUGO projektet antog att om vi bara känner alla gener och deras betydelse kan vi tillverka skräddarsydda läkemedel.  Man fann att människan bara har 25.000 gener mot beräknade 150.000. Alldeles för få för att förklara komplexiteten. Vad Bruce Lipton tidigt insåg och allt fler numera, är att gener regleras via signaler från omgivningen, förmedlade via cellmembranen. Epigentik heter denna nya numera  accepterade vetenskapsgren. Vi kan rekommendera er att läsa hans oerhört populära, prisbelönta och personligt färgade bok ”The Biology of Belief”. Läs mer om boken här

Vårt sinne (mind) kan påverka vår hälsa. Negativt respektive positivt genom de tankar vi har. Nocebo respektive placebo. I intervjun på videon förklarar Bruce varför positivt tänkande inte räcker för att förändra sitt liv.Positivt tänkande, mental träning som inte överensstämmer med de ”inspelade ” erfarenheter vi har, förbättrar inte vare sig vår hälsa, vårt välbefinnande eller våra framgångar. Det kan däremot aktivera omdevetet motstånd mot förändring, vilket många har erfarenhet av men kanske inte vetat om förklaringen till.

Förklaringe är att det undermedvetna styr med en processor som är mångfalt kraftfullare än den medvetna delen av oss mäktar med. Hela tiden, inte enbart korta stunder.

Det krävs redskap som förmår kommunicera med det undermedvetna som hyser alla de tankar och minnen som styr vår fysiologi, vår hälsa, vårt beteende med automatik. För att avprogrammera och omprogrammera krävs metoder som verkar i det undermedvetna en sorts superlearning. EFT ser han som superlearning.

De minnen som styr oss kommer ofta från barndomen då vi befinner oss i ett hypnagogt (theta) tillstånd dvs ett tillstånd där vi urskiljningslöst tar in omgivningsinformation och gör den till vår egen. Med EFT kommunicerar man på denna nivå och kan därför förändra dessa minnens påverkan. För den medvetna delen av oss är blott en liten fraktion, som toppen av ett flytande isberg.

Se videon med den medryckande Bruce Lipton, en biolog som inte är en torr forskare utan har ”drag i galoscherna”.

När du sett videon med Bruce Lipton kan du dessutom på samma websida passa på att tillsammans med 100.000 tals andra registrera dig för Tapping World Summit 2011. Kostnadsfri undervisning av välkända EFT Practitioners och Trainers.