EFT och EmoTrance som en psykoanalytiker ser det

En engelsk psykoanalytiker och AMT Trainer, Phil Mollon, använder i dag EFT, TAT och EmoTrance med andra ord energipsykologiska metoder integrerade med kunskap från psykoanalysen. Varför?

För att EFT fungerar snabbt och effektivt. Utan långa utlämnande samtal. Vad är fördelen med detta? Att klienten har både tid och råd till att få hjälp. Terapitiden minskas nämligen avsevärt.

Ytterliggare en fördel med EFT är att dom kroppsliga besvären i form av ångest, depression, fibromyalgi, allergi eller kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)  släpper. Förklaringen till detta står att läsa i Robert Scaers bok “The Body Bears the Burden – trauma, dissociation and disease“.

Energipsykologin är den saknade pusselbiten för att en djupare läkning skall ske. Den nya neurobiologiskt baserade trauma forskningen visar varför samtal inte löser de bakomliggande skälen till fysisk och psykisk ohälsa,  läs “The Limits of Talk” av Bessel van der Kolk.