EFT Sweden

Vetenskapliga artiklar

Resurser om forskning kring effekterna av tapping, energipsykologi, EMDR, mindfulness, somatiska metoder, ACE studies dvs hur barndomsupplevelser formar hälsa, addiktion, relationer, mm.

Tapping är den förenande ingrediensen i EFT, TFT, Matrix ReImprinting med flera metoder. Observera dock att bilateral tapping används av EMDR terapeuter.

Mindful Tapping® är ett koncept, som bygger på ett större ramverk än EFT. Mindful Tapping inkluderar utöver tapping arbetssätt som företer stora likheter med EMDR, Brainspotting, mindfulness och Somatic Experiencing med flera somatiska metoder. Därför finner du även länkar till forskning av effekterna av dessa metoder nedan.

Tapping och övrig energipsykologi

The State of Energy Psychology Research  Länk

Energy Psychology Studies and Review Articles with Abstracts Länk

Scientific research and evidence featuring EFT i.e. tapping as of Dec 2013 Link

EFT / tapping Research Länk

EFT Guild of Energists – Studies & Research Länk

Energy Psychology Journal Länk

Några utvalda artiklar om tapping:

Vid ångest är EFT/TFT effektivare än KBT och läkemedel, David Feinstein, PhD, klinisk psykolog. Svensk översättning av Kjell Forsberg

Clinical EFT as an evidence-based practice for the treatment of psychological and physiological conditions. Church, D. Psychology, 4 (6), 2013 Länk

Acupoint Stimulation in Treating Psychological Disorders: Evidence of Efficacy. David Feinstein, Ph.D. Review of General Psychology 2012 Länk

Rapid Treatment of PTSD: Why Psychological Exposure with Acupoint Tapping May Be Effective David Feinstein, Ph.D. Länk

Energy Psychology: A Review of the Preliminary Evidence. Feinstein, D. (2008) Länk

Svar på kritik mot ovanstående artikel. Länk

Energy Psychology in Disaster Relief. Feinstein, D. (2008) Länk

Referenser till konceptet Mindful Tapping

Mindful Tapping® är ett koncept som bygger på ett större ramverk än EFT. Utvecklingen tog sin utgångspunkt från Robert Scaers tankar om den dissociativa kapseln dvs. vilka explicita och implicita minnestyper som skapas av traumatiska händelser. Mindful Tapping använder sig av samma fysiologiska principer som EMDR, Brainspotting, mindfulness och Somatic Experiencing med flera somatiska metoder. Mindful Tapping arbete utgår genomgående från ett klientcentrerat mindfult somatiskt perspektiv oavsett metod. För att bättre förstå konceptet Mindful Tapping finner du även länkar till forskning av effekterna av EMDR, Brainspotting, mindfulness och Somatic Experiencing, med flera somatiska metoder nedan.

EPI – Eye Position Integration – integrering baserad på ögonpositioner eller ögonrörelser. I likhet med EMDR och Brainspotting.

EPI™, Eye Position Integration™, har utarbetats från bland annat erfarenheter av arbete med IsT 9*9, Integrated States Therapy 9*9 och 9 Gamut proceduren. Utvecklingen tog sin utgångspunkt från Robert Scaers tankar om den dissociativa kapseln dvs. explicita och implicita minnen, som skapas av traumatiska händelser.

Tapping, EPI och andra somatiska metoder har den effekt på nervsystemet som ger förutsättningar för att efter adekvat problemfokusering kunna transformera/integrera problem. En viktig förutsättning för transformerande effekter är dock terapeutens förmåga att ge klienten förutsättningar för arbeta effektivt enligt hjärnans förutsättningar för re-konsolidering av minnen. Om de uppfylls uppnår klienten en kvarstående effekt.

EMDR

EMDR – Research Articles on EMDR  Länk

Mindfulness

Brief Summary of Mindfulness Research Länk

Where can I find evidence-based research on mindfulness? Länk

Brainspotting

What is Brainspotting? Länk

Brainspotting versus EMDR Länk

Somatic Experiencing

Corrigendum: Somatic Experiencing: using interoception and proprioception as core elements of trauma therapy Länk

Sensorimotor Psychotherapy /Body Psychotherapy

The evidence base for Body Psychotherapy Länk

A Pilot Study of Body-Oriented Group Psychotherapy: Adapting Sensorimotor Psychotherapy for the Group Treatment of Trauma Länk

Känslor och Hälsa

Känslor påverkar hälsa, välbefinnande och framgång, Kjell Forsberg Länk

Musklerna minns det vi helst vill glömma, Hanna Noorberg Länk

Emotions and Health – National Institutes of Health Länk

MD writes article on Emotions, Energy, and Healing: Länk

Technical evidence of the link between emotional causes and physical ailments: Länk

The Limits of Talk. Bessel Van der Kolk Wants to Transform the Treatment of Trauma. Länk

The Neurophysiology of Dissociation and Chronic Disease, Robert Scaer: Länk

ACE studierna visar att barndomsupplevelser kan leda till addiktion, fysiska och psykiska sjukdomar

Centers for Disease Control and Prevention, ACE study: Länk

The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study: A Springboard to Hope: Länk

Finding Your ACE Score (frågeformulär): Länk

The Relation Between Adverse Childhood Experiences and Adult Health: Turning Gold into Lead. By Vincent J Felitti, MD: Länk

Adverse Childhood Experiences and Smoking During Adolescence and Adulthood. JAMA 1999: Länk

Adverse Childhood Experiences, Alcoholic Parents, and Later Risk of Alcoholism and Depression Psychiatr Serv 2002: Länk 

The Origins of Addiction: Evidence from the Adverse Childhood Experiences Study by Vincent Felitti MD: Länk

Viktminskning

Dieting does not work, reseachers report: Länk

EFT for Weight Loss: Länk

Randomized trial of two mind-body interventions for weight-loss maintenance: Länk