EFT Sweden

Böcker

Kjell har här skrivit sammandrag och reflexioner om några av de böcker vi rekommenderar.

The Body Bears the Burden av Robert Scaer, MD

Robert Scaer presenterar genom sin model för trauma en öppning för ett nytt sätt att behandla fibromyalgi, kronisk trötthet, smärta och huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt IBS och magsår.

Boken ger en bra förklaring för hur sjukdomar av okänt ursprung är länkade till traumatisk stress. Det viktiga budskap som Rober Scaer lyfter fram är att barndomsupplevelser kan vara drivkraften för och ligga bakom utvecklingen av såväl fysiska sjukdomar som addiktion.

Se även ACE studien under länkar. Andra trauma han nämner är krig, kirurgiska ingrepp med nedsövning och omskärelse. Läs mer  och Här

The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication and Self-Regulation av Stephen Porges, MD

En klargörande bok som detaljerat förklarar hur vårt nervsystem påverkar och påverkas av våra interaktioner med andra människor. Boken får dig att förstå hur ett ansiktsuttryck, en gest, ett röstläge, kan leda till engagemang, mental reorganisering av vårt nervsystem och skifta våra sinnestillstånd. De insikter boken ger påverkar hur vi ser på och behandlar anknytning, trauma, barns och ungdomars uppväxtvillkor och utveckling, autism, ADD och fysisk och psykisk hälsa. Läs mer

The Genie in Your Genes av Dawson Church

Spännande ny forskning visar att hundratals gener aktiveras direkt av de tankar vi har. Det betyder att dina föreställningar, känslor och åsikter påverkar din kropps fysiologi inom allt från sekunder till flera timmar. Så varje tanke du har kommunicerar genom din kropps immunsystem, hormonsystem och ditt nervsystem. Läs mer

The Biology of Belief av Bruce Lipton

Dr Bruce Lipton lägger här grunderna till vår förståelse av kopplingen mellan cellens yttre miljö och cellkärnan med sitt DNA. Denna samverkan, där DNA inte spelar en överordnad roll, bildar underlag för cellernas aktivitet och därmed vår biologi i hälsa och vid ohälsa.

Doktor Lipton visar oss hur den nya vetenskapsgrenen epigenetik, ger oss en revolutionerande syn på hur även våra tankar och föreställningar styr vår hälsa, vår framgång och vårt välbefinnande. Läs mer

Molecules of Emotion av Candace Pert

Candace Pert tar oss med på sin egen resa mot en personlig utveckling. Hon kunde ha fått nobelpris i medicin men så blev det nu inte. Hur det är att vara kvinnlig forskare i ett mansdominerat yrke i USA som dessutom styrs av läkemedelsindustrins intressen är bara det spännande nog att läsa om.

Författaren lyckas dessutom med konststycket att förmedla högklassig information om känslornas molekyler som hon menar framförallt är neuropeptider. Läs mer

Läs en längre version av Susann Forsberg, EmoTrance Trainer och healingsmassör här

The Promise of Energy Psychology

Med underrubriken: Revolutionary Tools for Dramatic Change är skriven av David Feinstein, Donna Eden och Gary Craig. Boken är en utmärkt introduktion till energipsykologin. Den ger inblickar både i vetenskaplig bakgrund och forskning och i hur man använder EFT.

Med kapitel som riktar uppmärksamheten både mot befrielse från problem och att utveckla sin potential ger den inblickar i utvecklingen av EFT under de senare åren. Läs mer

På spaning efter Spinoza av Antonio Damasio

Neurobiologen Antonio Damasio ger oss via sin egen forskning och via studium av 1600-talsfilosofen Spinoza en intressant inblick i känslornas biologi. Läs mer

Energy Medicine – The Scientific Basis av James Oschman

Boken ger på ett lättillgängligt sätt en biologisk och biofysisk förklaring till energimedicinens verkningssätt. Boken är även intressant ur vetenskapshistorisk synvinkel.

Den amerikanske cellbiologen och forskaren James Oschman tror på en större intregration mellan västerländsk medicin och komplementära metoder. Våra kroppar är levande nätverk. Artikel i SvD

Bot på naturlig väg av David Servan-Schreiber

En fransk psykiater och neurolog skriver där om de nya metoderna som kan användas på stress, ångest och depression. Den franska undertiteln är ”Att bota stress, ångest och depression utan droger och utan samtalsterapi”. Samtliga metoder han beskriver bygger på kroppens egna självläkande system. Läs mer