EFT Sweden

Om oss

Vi, Kjell Forsberg och Ann-Sofi Forsberg, startade med EFT och energipsykologi 1999. Vi fann snabbt, som de empiriker vi är, att energipsykologiska metoder är oerhört effektiva.

Vi arbetar för att EFT och energipsykologin skall bli (er)kända och använda inom hela samhället. Metoderna är kostnadseffektiva, ekologiska, bland annat genom minskat läkemedelsbehov, självklara och jordnära. De är så djupt avstressande att trauman ”smälter bort” och därmed minskar incitamenten för att dessa skall driva människor till negativa beteenden och ohälsa.

I vår blogg tar vi upp aktuella frågor i media, allt från skolans värld till sport och äldrevården, samhällsfrågor, flyktingfrågor och sjukvård, som anknyter till energipsykologin och vad den kan ge i jämförelse med de traditionella metoderna.

Vi har arbetat med biologiska frågeställningar och läkemedelsforskning under mer än 25 års tid. I vår blogg faller det sig därför naturligt att ta upp den nya forskningen inom epigenetik, trauma- och neurobiologi, med den förståelse detta ger för energipsykologins metoder och arbetssätt.
                         

Läs gärna vår bok

”EFT-Emotional Freedom Techniques: Metoden som gör skillnad – för stress, hälsa, smärtor, framgång, relationer och …” Läs mer om boken på: http://www.centerforenergipsykologi.se/eft-boken/

Kjell blev år 2002 Trainer inom AMT*, den första organisationen med certifierade utbildningar inom energipsykologi. Ann-Sofi är EFT – AMT Trainer sedan 2008. Som Trainers ger vi kurser och workshops runt om i landet. Vi arbetar med individer och med grupper, via telefon eller Skype.

*AMT = The Association for Meridian Energy Therapies