EFT Sweden

Min väg till Emotional Freedom Techniques

1999 startade min nya inriktning. Då började jag använda EFT, Emotional Freedom Techniques. Men egentligen började allt långt, långt tidigare.

Under min tid på realskolan i Kristianstad väcktes mitt intresse för naturvetenskap. Det fortsatte genom gymnasiet och på universitetet i Lund. Under denna tid tog mitt intresse för läkemedel fart. Att kombinera mitt intresse för biologi med att bidra till att minska lidandet tjusade mig.

Vid sidan av mitt arbete som forskare på ett läkemedelsföretag tog existentiella frågor upp allt mer tid. Filosofiska spörsmål varvat med ett intresse för vad en människa egentligen är.

Mitt letande efter människans natur fortsatte med etologi och med Freud, Jung och Karen Horney, vårt undermedvetna med driftsliv och neuroser. Med Flow av Czíkszentmihályi och Peak Performance av Abraham Maslow fann jag hoppfull psykologisk teori, psykoanalys lät spännande, men dyrt och opraktiskt.

Mina vägar till förändring blev meditation, yoga, mental träning, hypnos och psykoterapi för att få en erfarenhet av vad detta kan ge. Dagliga Tai Chi övningar i den arla morgonstunden under sex, år följt av olika Qi Gong stilar, fick mig att känna vördnad inför ett kunnande som var grundat på ett annorlunda paradigm än den västerländska vetenskapens. Tai Chi hade på tre månader gjort mig nästan immun mot förkylningar. Som forskare vet jag att man inte är sin egen kontroll. Men skillnaden var klart märkbar inom kort tid och kvarstod år ut och år in.

1999 hände något helt annorlunda. Jag fick chansen att uppleva effekterna av en ny metod. Den var inte lik något annat. Det var en hybrid med rötter i både västerländsk psykologi och österländsk traditionell medicin. Den kunde åstadkomma förändring på ett förbluffande enkelt, varsamt och kraftfullt sätt. Emotional Freedom Techniques var dess poetiskt klingande namn.

2000 startade jag min utbildning inom den nya disciplin som i USA kallas Energy Psychology och i Storbritannien Meridian Energy Therapies. Emotional Freedom Techniques är ambassadören. Det var en resa där jag lämnade läkemedelsforskningen men hade mitt hjärta kvar i att hjälpa människor till att må bra.

Konferenser och kurser i USA, Kanada, England och Schweiz, massor av litteratur, videos och övningar under tiden 2000 fram till dags dato har övertygat mig. Dessa kunskaper vill jag förmedla till andra. De är så enkla att de passar både barn, vuxna och gamla. Och användbara för så oerhört mycket att man knappt tror det är sant!

Jag blev av med mitt nikotinberoende som ”demo” då jag lärde BSFF. Enkelt och elegant. En man blev fri från 30 års migrän efter att vi ”setts” två gånger. En kvinna med allergi som bara ”försvann”. Samma med PMS besvär. Det vanliga scenariot är att känslor helt enkelt ”smälter bort”. När känslomässiga blockeringar släpper poppar nya insikter upp. Möjligheterna till hälsa och personlig utveckling är enorma.

EFT och dess kusiner har sagts vara en del av ett paradigmskifte. Forskare letar efter en förklaring på den effekt som metoderna ger. Det är underliga metoder, gör ont i världsbilden, tycker många.

Att använda Emotional Freedom Techniques blir snabbt lika naturligt som att simma. Inte enbart för att hålla sig flytande utan för att få mer flyt (flow) i livet.