EFT Sweden

Ann-Sofi

Jag har under 25 år arbetat med utveckling och praktisk tillämpning av nya metoder inom växtskyddsrådgivning. Inom detta område såväl som då det gäller människors hälsa och personliga utveckling är det resultaten som räknas.

Jag har sedan år 2000 använt EFT, TAT, BSFF, EmoTrance och Donna Edens Energy Medicine för egen del. Jag fick fantastiskt bra effekter av metoderna på mina smärtor, fysiska besvär och trötthet samt mitt låga järnvärde. Hälsan återkom, smärtorna, stelheten och tröttheten gav vika och jag återgick till ett aktivt liv.

EFT, TAT och EmoTrance har blivit mina verktyg för att utveckla mig själv, ta hand om mina begränsande föreställningar, min oro och rädsla inför framtiden med mera med mera.

Kraftfullheten i dessa metoder för egen del och i arbetet med andra gjorde att jag blev så övertygad att jag övergav min gamla profession. Sen 2004 arbetar jag med energipsykologiska metoder i vår kursverksamhet, individuell terapi och gruppterapi. Jag tycker det är fantastiskt att kunna arbeta med klienter via telefon och Skype. Det är lätt, enkelt och billigt för mina klienter.

Genom att jag ger människor egna upplevelser känner de att de kan påverka sin egen hälsa och framtid. Av en tidigare elev och numera MET Practitioner Ulla Jacobsson fick jag den hedervärda titeln världens duktigaste, coolaste, coach.