EFT Sweden

Vilka fraser skall jag använda för att lösa mina problem?

Denna fråga får vi lite då och då. Det man tänker sig är då ofta att det finns vissa fraser för panikångest, andra för astma, ytterliggare andra för depression, relations- problem, ilska, talarrädsla. Tänk om det hade varit så att det fanns några magiska ord som fungerade för alla som har en viss sorts problem?

Däremot kan man uttrycka frågan om fraser få följande sätt.  Om du vet vad som orsakar dina problem så är de enkla att lösa med EFT. Varför?

Jo, EFT används framförallt för att neutralisera orsakerna till symptomen. Orsakerna står ofta att finna i de livserfarenheter vi har.

Detta har Gary Craig, som skapade EFT, beskrivit i den klassiska ”Personal Peace Procedure” (här i en video med Dawson Church PhD, biolog, författare,EFT Trainer). Ett insiktsfullt sätt att uttrycka en komplex verklighet.

För att ta detta ett steg vidare så kan man se på vad den moderna vetenskapen dvs den som inte ingår i litteraturen för blivande läkare och psykoterapeuter än, säger om betydelsen av negativa livserfarenheter isynnerhet under barn och ungdomstiden. För vår hälsa, våra relationer, vår framgång, våra beteenden, våra tankar.

Många negativa upplevelser är vad den moderna vetenskapen kallar trauman. De skapar nämligen ett freeze respons.

Dr. Robert Scaer, ledande inom traumaforskningen, berättar om hur trauma uppstår, vad som räknas till trauma, vad trauma leder till hälsomässigt, relations- och yrkesmässigt och hur man läker dem.

Dr. Robert Scaer intervjuas av Rich Wilkes och Cathy Vartuli

Negativa upplevelser är kopplade till negativa känslor som har stort inflytande på det mesta i våra liv. Läs mer i följande artikel.
Känslor påverkar hälsa, välbefinnande och framgång. Kjell Forsberg Länk till artikel

och nedanstående artikel:
MD writes article on Emotions, Energy, and Healing. By Eric B. Robins, MD Länk till artikel

Negativa upplevelser skapar obalans i autonoma nervsystemet. Det kan leda till sjukdomsutveckling. Läs mer i följande artikel.
The Relation Between Adverse Childhood Experiences and Adult Health: Turning Gold into Lead. By Vincent J Felitti, MD Länk till artikel

Sömnbesvär, allergier, fibromyalgi, ångest,depression, ilska, addiktion (beroende, missbruk) mm är symptom. Det är just symptomlindring och inte bot som nästan alla läkemedel ger. Ju mer påfrestning som kroppens homeostasmekanismer utsätts för ju fler symptom verkar utvecklas som t ex vid PTSD, kronisk trötthet, kronisk värk och fibromyalgi . Även prokrastinering (att man skjuter upp att göra saker eller inte avslutar) kan ha barn- och ungdomsupplevelser som sin grund.

Märk väl att vi har att göra med det omedvetna vilket innebär kroppens fysiologi dvs även  hjärna och nervsystem.

Så sättet att använda EFT på är att gå på orsakerna dvs avprogrammera nerv- systemet och ibland omprogrammera det. Med EFT som ett effektivt redskap. För EFT trummande (tapping) sänder signaler till känslohjärnan om att de händelser som programmerats in (betingning) i amygdala som om de fortfarande pågår (freeze respons, trauman) har varit och inte längre stör oss. Avprogrammering egentligen avbetingning av de händelser som är kopplade till symptomen gör att balansen i kroppens fysiologi återställs. Självläkning ger sedan symptomlindring eller gör att symptomen som exempelvis fobier, ångest, depression, fibromyalgi, upphör.

Det är för att EFT går på grunden till symptomen som det är så användbart. Det är ironiskt nog också just på grund av sina effekter på så många symptom som EFT väcker misstänksamhet och skepsis. Det blir lättare att inse användbarheten av EFT för allehanda symptom när man vet att det rör sig om störningar i kroppens homeostas (jämviktssystem) som utvecklats av upplevelser som inte läkts.

Så det är inte fråga om några magiska fraser. Det är inte bara tappandet i EFT utan isynnerhet vad man har fokus på som är viktigt. Just att veta vad man bör fokusera på är konsten i utövandet. Precis som med fotboll och pianospel.

Tips för att använda EFT

1. Dig med komplexa symptom råder vi att ta enskilda sessioner. Enskilda sessioner kombinerat med egenarbete mellan sessionerna. Om du verkligen vill nå ditt mål. Få klarar att vara både ”doktor och patient” vid komplexa problem som exempelvis övervikt.

2. Gå en kombinerad  EFT nivå 1 och EFT nivå 2 kurs för en certifierad EFT Trainer.

3. Gå en workshop på ditt tema, exempelvis viktminskning.

Var du bor spelar ingen roll för enskilda sessioner går utmärkt via Skype eller telefon.

Kjell & Ann-Sofi Forsberg

Center för Energipsykologi

Kommentera