EFT Sweden

Det finns hopp för interners psykiska hälsa

Att uttrycka att man bör införa EFT i fängelser verkar för de som är väl förtrogna med dagens kunskaper som en No-Brainer. Men i själva verket har få den kunskap och insikt som behövs för att detta skall ske. Då kan denna artikel i Energy Psychology Journal utgöra en länk till värdefulla insikter.

Kommentera