EFT Sweden

Tapping / EFT förbättrar resultaten i fotboll och basketball. OCH snabbt!

Tapping / EFT förbättrar resultaten i fotboll och basketball. OCH snabbt!

En studie av kvinnliga fotbollsspelares förmåga att skjuta mål visade tydliga förbättringar, cirka 40%, efter enbart en kort EFT session i grupp. Kontrollgruppen fick sedvanliga tekniska instruktioner av sin tränare över felen de gjorde med muntlig anvisning om hur de borde skjuta bollen. Denna grupp visade snarare en försämring, cirka 16 %  av sina resultat.

Som grädde på moset kan nämnas att de spelare som använder EFT nu, 6 månader senare, leder i sina divisioner#.

Dessa resultat bekräftar den studie som Dawson Church gjort på basketbollspelare där de som använde EFT förbättrade sina rsultat med 40% medan kontrollgruppen försämrade sina resultat med 4%.

#Note from the researchers six months later: ”Both teams we worked with are currently top of their divisions, and the Under 16’s have won every single one of their matches since they learned EFT. They are now so far ahead that none of the other teams can catch up, so they will win the league cup. They have scored 147 goals (a record for one season) and their ‘striker’ (main gaol scorer) has scored 57 herself – another record.”

EFT för fotboll på sidan 14

Abstract av artikeln på EFT Universe

Kommentera