EFT Sweden

Redigera dina minnen – förändra din framtid

Du är alltid framgångsrik på att skapa ditt liv. På gott eller ont. Hur det blir beror på det du varit med om dvs lärt dig. Bland annat i samspel med andra. Detta baserar du din självkänsla på, skapar din självbild av och det avgör hur du tänker, reagerar och handlar. Allt är baserat på dina minnen, som du projicerar in i stunden och framtiden. Så för att förändra din framtid behöver du neutralisera och redigera dina minnesbilder. Så enkelt är det. Men det krävs effektiva metoder och god förståelse för processen för att lyckas.

Kommentera