EFT Sweden

PTSD i media. Finns det något som hjälper?

PTSD väcker allt större uppmärksamhet i amerikanska nyhetsmedia. Orsaken är att kanske 30% av de återvändande soldaterna lider av det och att det inte finns någon effektiv hjälp att få av psykoterapi och läkemedel.Det är oerhört kostbart för samhälle och individer. Våldsdåd, fängelse, missbruk, splittrade famljer, arbetslöshet… Länk till video

Kommentera