EFT Sweden

När väcker svensk domstol åtal för ineffektiv traumabehandling?

I USA har krigsveteraner inte fått adekvat behandling för sin PTSD. Man erbjuds psykoterapi, som KBT och läkemedel, trots att de inte täcker behoven av effektiv behandling.

En appellationsdomstol i San Francisco utdelade en skarp tillrättavisning riktad till det departement inom USA som hanterar krigsveteranerna. Domstolen anklagade krigsveteranvården för självsvåldig inkompetens i sitt sätt att hantera posttraumatisk stress. Domstolen beordrade departementet att utarbeta en ny hälsoplan för mental hälsa för de två grupper av krigsveteraner som väckte åtal. Utslaget var enhälligt.

Fritt översatt från texten i Eric Huurres nyhetsbrev:

Courts rule that the VA is failing in its treatment of PTSD

Further investigations into the military’s treatment of PTSD-affected veterans speak to how difficult it is for veterans to receive the acknowledgment and treatment they need.

In a major ruling yesterday PBS NewsHour reported – ”a federal appeals court (appellationsdomstol) in San Francisco issued a sharp rebuke (skarp tillrättavisning) to the U.S. Veterans Affairs Department today. The court accused the VA of unchecked (självsvåldig) incompetence in handling post-traumatic stress disorder and other conditions. It ordered the VA to work out a new mental health care plan with two veterans groups that brought suit (väckte åtal – processade). The ruling (utslaget) was unanimous (enhälligt).”

Kommentera