EFT Sweden

Modern kunskap revolutionerar synen på hjälp för sörjande

Nya upptäcker visar att behovet av snabb och effektiv hjälp för sorg kan vara livsavgörande vid nära anhörigs bortgång.

Lyssna på detta inlägg

Kommentera