EFT Sweden

Lokförare kan bli fria från mardrömmar med EFT eller TAT

Lokförare kan bli fria från mardrömmar med EFT eller TAT.  Jag (Kjell) lyssnade på programmet ”lokförarnas mardröm blir ofta verklighet” på radio Kristianstad den 25 november 2010. Där nämndes att minnesbilder och ljud kvarstår för alltid. Detta är inte längre en absolut sanning. Vad som nämns kallas för freeze response och är ett fysiologiskt svar på en starkt obehaglig upplevelse. Detta traumatiska minne kan tyvärr, med gängse psykologiska metoder som exempelvis KBT, kvarstå hela livet och kan inte ”pratas bort” eftersom talcentrat är borkopplat vid denna reaktion.

Det krävs metoder som går djupare (som lugnar känslohjärnan med framförallt amygdala) än de psykologiska metoderna för att frigöra och befria från det grepp som en sådan upplevelse kan få. Sådana metoder finns och de kallas för energipsykologiska metoder.

EFT, Emotional Freedom Techniques och TAT, Tapas Acupressure Technique är de mest använda för att lösa upp trauman. EFT är mest känd och ses som ambassadör för hela fältet energipsykologi.Ta gärna en titt på våra hemsidor för mer info om dessa metoder och den vetenskap som är kopplad till dem. För att förstå kraften i EFT rekommenderar vi er att se en kort video från en dokumentärfilm om EFT för krigsveteraner.  EFT for Wartime Trauma

Både EFT och TAT lämpar sig för arbete med grupper och har därför med stor framgång använts vid katastrofer. Egendomligt nog har detta förbisetts i svensk press. I utländsk press finns en del artiklar om EFT, EFT in various newspapers

Vi vet att behovet av effektiva metoder är enormt stort och utbildar människor i dem. Vi är lärare i energipsykologi eller Trainers som det heter i den internationalla organisation vi tillhör, AMT, The Association for Meridian Energy Therapies.

Vi önskar att vårt land inte skall halka efter längre och har sedan tio år tillbaka verkat för detta i en skeptisk och okunnig omvärld. Det är hög tid att införa EFT och TAT i vårt samhälle på bred front. Med galopperande sjukvårds- och frånvarokostnader mm har vi helt enkelt inte råd att halka efter omvärlden längre …

Kommentera