EFT Sweden

För dig med hög inre stress eller traumatisk stress

Det är i kroppen som stressen utspelar sig och det är kroppen som får bära bördorna av den.

För dig som sover dåligt eller onormalt mycket, har mardrömmar, har händelser som går i repris, är på din vakt, är extra känslig för ljud, har svårt att koncentrera dig, lider av onormal trötthet, är lättretad, inte vågar vistas bland människor. Kanske du också lider av värk som fibromyalgi, whiplash, huvudvärk eller magproblem.

Kanske har du varit med om trafikolyckor, rån, överfall, eller arbetar inom räddningstjänst, polis, varit på uppdrag i krigszoner eller katastrofområden, arbetar inom akutsjukvården, möter människor i nöd. Även för dig som blivit illa behandlad på din arbetsplats, i skolan eller i hemmet.

Vi erbjuder dig ett stresskit med spjutspetsmetoder. Mindfulness baserad EFT och TAT, plus några andra effektiva övningar för stressreducering. Vi berättar om hur stress uppstår men framförallt hur du befriar dig från den. Metoder som gör det möjligt att lösa trauman smärtfritt utan att behöva återuppleva eller genomlida dem och utan utlämnande samtal.

Du arbetar med dina egna stressande minnen. Efterhand som du befriar dig fri från den inre stressen blir du friskare, förbättrar dina relationer, orkar mer, vågar göra det du vill, blir piggare och trivs mer med tillvaron.

Metoderna är utmärkta för dig som har gått, går eller tänker gå i psykoterapi. De tar nämligen hand om dina obehagskänslor och den stress som uppstår då du pratar om dina problem.

Metoderna används med oerhört goda resultat i krigs- och katastrofsituationer och på hemvändande amerikanska soldater med PTSD.

Kjell och Ann-Sofi Forsberg
Välkommen för sessioner

Kommentera